Причини и предвестници на раждането

За да се обясни защо раждането настъпва след 280 дни от забременяването, има създадени много теории. Нито една от тях не дава задоволителен  отговор на този въпрос.

Причините за настъпването на раждането са сложни и трудно обесними.
Според съветските автори, родовата дейност се разглежда като рефлекторен акт, който се регулира от централната нервна система.
Установено е, че в края на бременността кората на главния мозък е с понижена възбудимост. Тя не възприема дразненията, които идват от матката, и не се упражняват задържащо въздействие на маточните контракции. Обратното, нервно – мускулният апарат на матката е с повишена възбудимост. Той лесно възприема увеличените дразнения в края на бременността и отговаря с контракции.
Повишената възбудимост на матката се предизвиква от увеличаване количеството на фоликулина в кръвта. Фуликулинът прави матката чувствителна към всички дразнения и особено към питуитрина, който притежава способността да предизвиква и усилва маточните контракции. Питуитринът е хормон на задния дял на хипофизата.

Дразнителите, които въздействат на възбудената матка в края на бременността и предизвикват появата на контракции са:
– механични – от страна на плода, поради намаляване на околоплодната течност, увеличаване движенията на плода и натиска от предлежащата част в долния сегмент на матката, дразненията на маточните рецептори постоянно се увеличават;
– химични – увеличаване на количеството на ацетилхолина, питуитрина и други вещества в кръвта, които предизвикват и поддържат контракциите на матката.
Когато в края на бременността възбудимостта на матката и дразненията към нея достигнат най – високата си точка, започват маточните контракции – родовата дейност. Родовата дейност продължава до края на раждането поради следните причини:
– всяка контракция на матката предизвиква дразнене на нервните окончания в нея;
– възбудените нервни окончания предизвикват произвеждането на ацетилхолин, симпатон и други вещества, които причиняват появата на нова контракция и т.н. до завършване на раждането.

Предвестници на раждането
За приближаване на раждането може да се съди по редица промени у жената, по т.н. предвестници, които се появяват в последните 2-3 седмици на бременността. Предвестниците на раждането са следните:
1. Появяване на контракции на матката поради повишена възбудимост на маточната мускулатура и дразнение от движението на плода.
2. Увеличаване на серозно-слузестото течение от влагалището.
3. Спускане на дъното на матката, с което се намалява натискът на диафрагмата. Това се изразява в облекчаване на дишането на бременната.
4. Намаляване теглото на някои брeменни, което се обеснява с отделяне на течности от организма.

Източник: Акушерство и Гинекология
Автори: Д. Ташков, П. Савов

Back to top button