Център за асистирана репродукция

Център за асистирана репродукция (ЦАР) е юридическо лице към министъра на здравеопазването със седалище гр. София. Центърът е специализирана структура, която чрез медицински критерии определя лицата за лечение от безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирана репродукция и по конкретно чрез ин витро оплождане.

По Закона за Здравето жените с репродуктивни проблеми извършват инвитро процедури със собствени яйцеклетки до настъпването на менопауза. Процедурите след 43-годишна възраст, обаче не се финансират от „Център за систирана репродукция“. Причината е, че с напредването на възрастта много рязко намаляват шансовете за забременяване и по този начин общественият ресурс не може да бъде максимално ефективно изразходван. За процедури по асистирана репродукция с донорски яйцеклетки, горната възрастова граница е 51 години. Това е наложено, за да се предотвратят раждания на деца от родители в много напреднала възраст.

Център за асистирана репродукция (ЦАР) е специализирана структура, която чрез медицински критерии определя лицата за лечение от безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирана репродукция и по конкретно чрез ин витро оплождане. То е второстепенен разпоредител към Министерството на здравеопазването в Република България. С постановление №20 от 10.02.2014г. за изменение и допълнение на Постановление №25 на Министерски съвет от 2009г. за създаване на Център „Фонд за асистирана репродукция“ (обн. ДВ; бр.13 от 2009г. с изм. и доп.) името на Фонда се сменя на „Център за асистирана репродукция“.

Центърът осъществява няколко важни функции като държавен орган. Той организационно и финансово подпомагана българските граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България; контролира дейността по асистирана репродукция и успеваемостта на лечебните заведения, получили финансиране от центъра, съвместно с Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантация; организира и провежда дейности за набиране на финансови средства за осъществяване дейността на центъра; провежда информационна политика относно дейностите по асистирана репродукция, майчино и детско здравеопазване; създава и поддържа регистър на лицата, които са подали заявления за организационно и финансово подпомагане от центъра за извършване на асистирана репродукция и други.

Ако двойките покриват необходимите критерии за отпускане на средства за ин-витро оплождане „Центърът за асистирана репродукция“ финансира лекарствените продукти, необходими за хормоналната стимулацията; контрол на стимулацията; самата ин-витро процедура. Със средства от Фонда се финансират до 3 процедури ин витро на едно лице.

Адрес на „Център за асистирана репродукция“:

София 1431
бул. „Акад. Иван Гешов“ 15, ет. 11

Подаване на заявления:
Работно време: 9.00-12.00 13.30-16.00 ч.
Получаване на заповеди за одобрение:
от понеделник до петък от 9.00 до 12.00 ч.

Как да стигнете:
тролейбус 2 – ж.к. Бъкстон – ж.к. Хаджи Димитър
тролейбус 8 – ж.к. Гоце Делчев – МБАЛ Св. Анна (окръжна болница)
тролейбус 9 – ж.к. Борово – пл. Сточна гара
автобус 64 – Автостанция Хладилника – Център по хигиена
автобус 74 – ж.к. Гоце Делчев – пл. Централна гара
автобус 604 – Гара Искър – МБАЛСМ Пирогов

Директор
Д-р Мария Георгиева
02-895 31 38; 02-895 31 49
mbgeorgieva@mh.government.bg

Старши експерт
Красимира Йовчева
02-895 31 46

Гл. счетоводител
Десислава Стоянова
02-895 31 47

Главен експерт
д-р Надежда Пищачева
02-895 31 52

Уеб сайт: www.car-bg.org

Лечебни заведения, имащи сключен договор с Центъра за асистирана репродукция:
1. АМЦСМП “Олимед“ ЕООД, Варна
2. СБАЛ“Свети Лазар“ ООД
3. СБАЛАГРМ“София“ООД
4. САГБАЛ“Д-р Щерев“ЕООД
5. МЦ“Репробиомед“ ООД
6. МЦ“Афродита“ООД
7. АСМП-МЦ“София-2000“ ООД
8. МЦ „Репромед“ ЕООД
9. УСБАЛАГ“Селена“ ООД
10. МЦ“Свети Иван Рилски“ООД, Тутракан
11. МЦ „Бора“ ЕООД
12. СМЦГ „Ню лайф“ ООД
13. МБАЛ „Вита“ ЕООД
14. МЦ „КИРМ“ЕООД
15. АМЦСМП“Майчин дом“ ЕООД, Варна
16. УМБАЛ „Бургас“ АД
17. МЦ“Надежда репродуктив София“ООД
18. МЦРМ „Нова радост“ ЕООД
19. МЦ „Ин витро Тракия“ЕООД, Стара Загора
20. СБАЛГАР „Д-р Малинов“ ООД
21. Ин витро АГ МЦ „Димитров“ЕООД
22. ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД
23. СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД
24. АСМП-МЦ“Свети Иван Рилски“ ООД, Шумен
25. МЦАР „Варна“ ООД
26. МЦ“Адела фертилити“АД
27. МБАЛ“Лозенец“ЕАД
28. „Аджибадем Сити клиник ДКЦ Токуда“ЕАД

Back to top button