Периоди на раждането

Периоди на раждането. Родовия процес се дели на три периода, които следват един след друг:
Първи период – разширяване на цервикалния канал.
Втори период – изгонване на плода.
Трети период (плацентарен) – изгонване на плацентите и ципите.

Първи период на раждането
Периодът на разширяването започва с първите маточни контракции и завършва с изглаждането на маточната шийка и пълното разкритие на цервикалния канал.
Изглаждането и разширението стават под действието на маточните контракции. За това съдействат околоплодния мехур и предлежащата част на плода. В началото на раждането, контракциите се появяват през 15 – 20 мин. и продължават 10 – 15 сек. Постепенно интервалите между тях намаляват, а продължителността им се увеличава. В края на периода те се появяват през 2 -4 мин. и траят 50 – 60 сек. При всяка маточна контракция се увеличава вътрематочното налягане и се упражнява натиск от всички страни върху плодното яйце. В долния полюс на околоплодния мехур, в областта на вътрешния отвор на цервикалния канал налягането е най-голямо, а съпротивата на маточната стена е най-слаба. Тук околоплодния мехур се врязва като клин в цервикалния канал и улеснява постепенното му разширение. Главата се спуска в таза, прилепва плътно към стените на родовия канал и се образува „пръстенът на съприкосновението“. Този пръстен разделя околоплодните води на предни – пред главата, и задни – зад главата. С всяка контракция околоплодния мехур се врязва по-надолу, последван от главата и цервикалния канал се разширява все повече. Когато цервикалния канал се разшири напълно, тогава маточната шийка се е изгладила. След изглаждането започва постепенното разкритие на външния отвор на цервикалния канал. При пълното му разкритие маточното кухина и разширената шийка представляват едно цяло. След настъпилото пълно или почти пълно разкритие околоплодния мехур в 50% от ражданията се пука и изтича малко околоплодна вода – предни води. Изтичането на всичката вода се възпрепятства от главичката. Тя е навлязла в малкия таз, плътно е обхваната от шийката и затваря пътя на изтичане на околоплодната вода от матката (задните води).
С пълното разкритие на външния отвор на маточната шийка завършва първият период на раждането. Продължителността на периода на разкритието за първескиня (жена раждаща за първи път) е средно 13 – 16 часа, а за многораждала – 9 – 11 часа.

Втори период на раждането
Периодът на изгонването на плода започва от момента на пълното разтваряне на външния отвор на маточната шийка и завършва с раждането на детето.
След пълното разкритие и пукване на околоплодния мехур маточните контракции стават по-чести и по-силни. Матката упражнява по-голям натиск върху плода. Разширената шийка не оказва съпротива на предлежащата част (най-често главичката) на плода. Предлежащата част се спуска по-лесно надолу и разширява влагалището. От този момент жената започва да се напъва. Появата на напъните говори, че главичката е спусната в малкия таз и притиска задната влагалищна стена и ректума. Израз на този натиск е появата на рефлекса за дефикация у жената – напъните. При всеки напън става силно съкращение на мускулите на коремната стена и диафрагмата. Силата на напъните, която се прибавя към силата на контракциите, е двойно по-голяма. Напъните се явяват средно през 2 – 4 мин. траят около 1 мин.
Под влияние на постоянно засилващите се напъни предлежащата част се спуска все повече надолу към изхода на таза. При това спускане се получава разширяване на влагалището, опашната кост се избутва назад, перинеума се издува и ануса започва да зее. Когато предлежащата част стигне да вулвата и при контракция се показва в нея, а при пауза се скрива, се казва, че предлежащата част се врязва. По-късно предлежащата част престава да се връща назад и през паузите остава да се показва във вулвата – тя се прорязва. Със следващите напъни предлежащата част излиза извън вулвата – ражда се. След раждането на предлежащата част постепенно се раждат останалите части на тялото на детето. С това завършва периодът на изгонването на плода и започва третия – плацентарният период.
Периодът на изгонването трае средно около 0.5 – 1 час за раждали жени, а за нераждали около 2 – 3 часа.

Трети – плацентарен период
Плацентарният период започва от момента на раждането на плода и завършва с раждането на плацентата и ципите.
След раждането на плода маточните контракции спират, но след 10 – 15 мин. отново се появяват. През пауза от 10 – 15 мин. матката намалява своя обем и големина. С новата поява на контракциите започва отлепването на плацентата от маточната стена. При това отлепване става разкъсване на малки кръвоносни съдове. Получената кръв се излива навън, като минава между плацентата и маточната стена или се събира между тях. Контракциите продължават, докато плацентата се отдели напълно от маточната стена. Отделената плацента се спуска към маточната шийка и влагалището. Със следващите 1 – 2 напъна тя се ражда през вулвата заедно с ципите. През плацентарния период жената губи средно 200 – 300 мл. кръв.
Продължителността на плацентарния период е 0.5 – 2 часа. При много раждали е често по-продължителен.
С израждането на плацентата и ципите завършва периодът на раждането и започва после родовият период.
Източник: Акушерство и Гинекология
Автори: Д. Ташков, П. Савов

Back to top button