Защо цезарово сечение

Цезаровото сечение (секцио) е операция, при която се прави разрез на корема и матката, за да се извади бебето.

Някои цезарови сечения са планирани, а някои  от тях са спешни случаи. Цезаровото сечение се прави единствено в операционна зала на болницата при добре подбран екип от гинеколог, анестезиолог и специалисти по здравни грижи.

Кога се налага цезарово сечение?

В някои от случаите е свободен избор на партньорите и гинеколога и е планирано по време на бременността. В други случаи обаче се налага по медицински показания.

Планирано цезарово сечение

Ако е планирано секцио вашият лекар трябва да ви даде цялата необходима информация, за да ви помогне да вземете вашето решение. Задължително се изтъкват предимствата на манипулацията , но и рисковете от нея.
Планирано цезарово сечение не се прави преди 38-ма седмица от бременността, освен ако не са налице опасения за здравето на майката или бебето.

Някои от причините, които налагат планирано цезарово сечение включват:
– Плацентата е над шийката на матката (състояние, наречено плацента praevia), така че бебето не може да се роди при нормално раждане през влагалището.
– Предлежанието на вашето бебе не е с главата надолу, а е в седалищно положение. Това е най-честата причина за планирано секцио.
– Нужда от цезарово сечение се поражда и в случаите, когато шийката на матката не се разширява правилно.
– Когато плода е прекалено голям и не може да премине през малкия таз.

При последващо раждане не е задължително да родите пак с цезарово сечение, ако първото си дете сте родили така, но ще трябва да обсъдите това с вашия гинеколог.

Спешно секцио

Секцио може да се направи като спешен случай, когато бебето трябва да се роди бързо и не е безопасно да се изчаква. Друга причина може да е ако предизвикване на раждане не е препоръчително. Също така може по време на нормално раждане ако възникнат усложнения застрашаващи здравето на родилката или плода да се премине по спешност към цезарово сечение.

Кой трябва да прави операцията?

Само лекар, които имат подходящата специализация и е много добре запознат с хода на вашата бременност и клиничните ви показатели.

Кърмене след секцио

Свързани статии

Проверете също
Close
Back to top button