Миома на матката

Миомата е доброкачествен тумор на матката, който произвежда от маточната мускулатура. При преобладаване на мускулисти влакна миомата е мека, а при преобладаване на свързващителнотъканните елементи – твърда.

Причините за развитие на миома на матката са възпалителни заболявания на матка (метроендометрите) или хормонални причини (свръхпродукция на фоликуларен хормон – хиперфоликулинемия).
Първоначално миомата се развива в мускулатурата на маточната стена и впоследствие се разраства в различни посоки.

В този момент от посоката на разрастването на миомата се създава трите вида миоми:

– интрамурална миома – има се в стената на матката, която е разтяга. Цялата матка е равномерно увеличена и има мековата констистенция. Тази миома постига понякога грамажни размери.

– субсерозна миома – създава се при растеж на миомата извън маточната стена. Разполага се под серозата. Най-вероятно ще се развиваме по отношение на матка и да постигнем различна големина.

– субмукозна миома – образува се при растеж на миомата навътре от маточна стена, към кухината на матката. Матка се деформира в значителна степен. В напреднал стадий може да се роди от матка като миоматозен полип.

Развиват се единични или множествени миоми, които възпроизвеждат променят формата и се увеличават на матка, намаляват контрастилността на маточната мускулатура и увеличават голяма устойчивост на маточната лигавица – това води водача до най-добрите и обичайни кръвотечения, поради което има нужда от анемии.
Когато миомата некротизира или се зарази, може да причини добавяне на тежки заболявания. Големите миоми притискат пикочните мехури и уретерите и причиняват хидронефроза, пиелонефроза (при инфекция) с последваща уремия.

Основните неща на миомата със кръвотечение, болки и прояви от страна на съседни органи, които зависят от анатоми възможно разположение и от голяма й. Кръвотечението при миомата има характер на хиперполименорея (обичайно и поддържащо менструално кръвотечение). То е най-силно изразено при submukoznata миома значителни промени в маточната лигавица, по-слабо – при интрамуративна, а слабо изразено – при subseroznata миома. Проверете обичайните и непрекъснати кръвотечения, причиняващи силно изразена анемия. Болната е със силно изразена красота на кожата и лигавиците. Понякога се наблюдава и се отоплява по кожата, която се губи на голямо количество кръвен дъжд.

При прехвърляне, разположени на предната маточна стена миоми, позициониране за уриниране с чести. Запекът е чест симптом при разположение на задната маточна стена субсерозни миоми.
Родовата функция при миомата търсите значителни промени. Процентът на жените със стерилитет, причинени от миоми, е много голям. Чести са спонтанни или при интрамуративна миома и много чести – при субмукозната.
Налага се на миомата на матката да е индивидуално и да се намира от клиничната картина и устойчивостта на жената. То може да бъде консервативно или оперативно.

Автор: д-р Ташков
Акушерство и гинекология

Вижте още: Миома и бременност

Свързани статии

Back to top button