Рискове при Инвитрото

Многоплодна бременност

Многоплодна бременност е тази бременност, при която в организма на жената се развиват едновременно два или повече плода. Децата, които се раждат в резултат на многоплодна бременност, се наричат близнаци.

В зависимост от техния брой бременността е двуплодна, триплодна и т.н. На практика многоплодната бременност възниква в резултат на оплождането на едновременно узрели две или повече яйцеклетки или при развитието на повече ембриони от една оплодена яйцеклетка.

При нормално забременяване, многоплодната бременност е често срещана в ранните седмици, но постепенно отпада до края на първия триместър. Този феномен е известен като синдрома на изчезващия близнак. При забременяване след ин витро процедура, перспективата за близнаци и тризнаци изглежда привлекателна за двойките, но многоплодните бременности се свързват с повишени рискове и усложнения за майката и плода.

Рискове за майката са: аборт, високо кръвно налягане, пре-еклампсия, диабет, анемия.

Рискове за плода са : преждевременно раждане (средната продължителност на бременността е 39 седмици за единична бременност, 35 седмици за близнаци и 33 за тризнаци), ниско тегло на плода, раждане на мътрвородено дете, дефекти по време на раждането.
Причините за настъпване на многоплодна бременност при нормално забременяване не са напълно изяснени. Тя може да се развие в следните случаи: наследствено предразположение, изкуствено стимулиране на овулацията, хормонални въздействия и др. След ин витро процедура, при трансфер на повече от 3 ембриона честотата е над 30%. По принцип триплодната бременност не трябва да се редуцира. При повече от три ембриона ембриоредукция се извършва по вагинален или абдоминален път чрез интраторакална инстилация в плодния сак на специално пуфериран разтвор от калиев хлорид. Това се прави около 9 -12 гестационна седмица.
В последните години в повечето центрове се извършва трансфер на два или един ембрион с цел избягване на многоплодна бременност. Такава бременност причинява повече гадене и повръщане, преумора, киселини в стомаха, недоспиване и финансови затруднения емоционално изтощение и физическа преумора.
Еднояйчни близаници: появата на еднояйчни близнаци е свързано с оплождането на яйцеклетки с две или повече ядра, като всяка от тях се съединява с ядрено вещество на сперматозоида и образувазародишев зачатък. Съществува и друга възможност, при която единият ембрионален зачатък в стадий на делене се обособява в две части, всяка от които дава началото на отделен плод. Зародишът може да се удвоява под влияние на изменените условия на средата. В зависимост от момента, в който става разделянето на бастоциста, могат да се развият близнаци с отделна плацента, амнион и хорион; с общ хорион и много по-рядко с една плацента, амнион и хорион. Еднояйчните близнаци са винаги с еднакъв пол.
Двуяйчни близнаци: счита са за възможно едновременно узряване и овулация на два или повече фоликула в единия или в двата яйчника. Също така е възможно да се оплодят две или повече яйцеклетки, които са узрели в един фоликул. Шанса за бременност с двуяйчни близнаци се увеличава в първите два месеца след преустановяване приемането на контрацептиви.
Протичане на многоплодна бременност: бременността с близнаци изисква много повече профилактични и терапевтични грижи, отколкото обикновената. Едно от най-сериозните оплаквания по време на многоплодна бременнест е хипертонията, като се среща от 3 до 8 пъти по-често в сравнение с едноплодната бременност. Други чести усложнения при многоплодна бременност са многоводието и анемиите, по-често развитие на плацента placenta praeviaq по-честото развитие на истмико-цервикалната недостатъчност и опасност от преждевременно прекъсване на бременността. Многоплодната бременност обикновено се прекъсва до 37 г.с., като до 33 г.с. се прекъсват над 20% от бременностите.
Раждане на близнаци: след раждането на първия плод, обикновено след 5-10 минути настъпва руптура на втория плоден сак и раждането при благоприятна акушерска ситуация се предоставя на естествения му ход. След раждането на първия плод настъпва период, през който водещият раждането е длъжен да се ориентира за състоянието, положението и предлежанието на втория плод – интервал между раждането на близнаците. След успешно раждане на първия близнак се провежда влагалищно изследване, при което се изяснява предлежанието на втория и неговото изваждане.
Най-голям брой близнаци, родени от една бременност – 13 (шест момчета и седем момичета), е отбелязан през 1811 г. на остров Сицилия.
Тагове

Свързани статии

Back to top button
Close