Фето-плацентарен обмен

Фето-плацентарен обмен – Основната функция на плацентата е пренасяне на кислород от майката към плода, доставяне на хранителни субстанции и отделяне на метаболитните продукти от обмяната на плода. Няма директно съединение между кръвоносната система на майката и тази на плода.

Фето-плацентарен обмен – Фактори, които улесняват трансфера през плацентата:
– разликата в концентрацията на субстанциите в майчината и феталната кръв.
– скоростта на кръвотока в интервилозните пространства.
– свойствата на хориалните въси, които играят роля на тъканна бариера между майчината и феталната кръв.
– за някои субстанции, които преминават от майката в плода и обратно, плацентата осъществява активен транспорт.
– скоростта на кръвотока в хориалните въси.
Значителен принос за изучаването на кръвотока на плацентарното място и в плацентата има ултразвуковото изследване с доплерова техника.

Интервилозните пространства, изпълнени с майчина кръв, може да се приемат като депо, от което се пренасят активно и пасивно хранителни субстанции и газове през стената на хориалните въси в кръвообръщението на плода. Същият процес протича и в обратна посока – продуктите на обмяната се пренасят от феталното в майчиното кръвообръщение. Така интервилозните пространства служат на плода като бели дробове (обмен на газове), като гастро-интестинален тракт (обмен на хранителни субстанции) и като бъбреци (отделяне на метаболитни продукти).

Плацента превия →

Обемът на кръвта, изпълваща интервилозните пространства, е около 250 до 300 мл. Кръвотокът през матката се изчислява на около 600 мл/мин. По-голямата част от този обем се насочва и преминава през интервилозните пространства, респ. през плацентарното място. Кръвното налягане в интервилозните пространства е значително пи-ниско, отколкото е артериалното налягане в маточните кръвоносни съдове. То е обаче по-високо, отколкото е налягането във венозната система на матката. Кислородното насищане на кръвта в интервилозните пространства показва парциално налягане на кислорода от порядъка 30-40 mm Hg.

Въпреки по-ниското кислородно съдържание във феталната кръв плодът не страда от хипоксия. Сърдечният ударен обем на плода, отнесе до единица телесна маса, е много по-голям, отколкото при възрастни. По-големият ударен обем, както и по-голямото съдържание на хемоглобин във феталната кръв обясняват и доброто снабдяване с кислород на тъканите на плода. От феталната кръв въглеродният двуокис преминава в майчината кръв.

Плацентарната бариера не е достатъчно сигурна преграда срещу интраутеринното инфектиране на плода с различни бактерии, вируси и протозои. В по-напредналите стадии на бременността плацентата става пропусклива и за причинителя на сифилис.
При повечето от случаите с интраутеринно трансплацентарно инфектиране на плода се откриват и съответни промени в плацентата.

Свързани статии

Back to top button