Плацента превия (Placenta previa)

Нормалната плацента е закрепена за стената на матката, като след раждането сама се отделя от нея. Кръвотеченията са сред най-опасните усложнения в късните срокове на бременността. Една от причините за тях е така наречената плацента превия.

Това е плацента, която е разположена така, че покрива отвъртре отвора на канала на маточната шийка или достига близо до него. След оплождането на яйцеклетката тя започва да се дели и едновременно с това се придвижва към матката по маточната тръба. Седмица след това яйцеклетката се е развила до бластоцист и вече се намира в кухината на матката.

Следва етап на нейното имплантиране в лигавицата на матката, което осигурява нейното по-нататъшно развитие.Обикновено това става в някоя от маточните стени или в дъното на матката на достътчно разстояние от цервикалния канал. Така развиващата се впоследствие плацента остава далеч от маточната шийка.

При някои от бременностите обаче имплантирането става ниско в близост до вътрешния отвор на цервикалния канал, затова при образуването и нарастваноте на плацентата тя може да покрие изцяло и от части отвътре отвора на шийката или да се разположи в близост до него.

Възможни причини за това са:
– предишно цезарово сечение (вероятността за възникване на плацента превия при следваща бременност се увеличава от 2 до 5 пъти).
– възрастта на майката също играе съществена роля, като с нарастването на възрастта нараства и рискът от плацента превия.
– при пушачките също се установява по голяма честота от това усложнение.
В зависимост от това как точно е разположена плацентата спрямо вътрешния отвор на маточната шийка се различават четири разновидности на плацента превия: тотална – изцяло покриваща отвора, парциална – частично покриваща отвора, маргинална – долният край на плацентата достига отвора.

Отличителният симптом при плацента превия е възникването на безболезнено кръвотечение. Обикновено в началото то не е силно и спонтанно или след лечение то спира, за да се повтори отново. Контракциите на матката го усилват. Кръвта която изтича произхожда от кръвообръщението на майката и затова плодът не страда пряко. Непосредствената опасност се отнася до живота на бременната.

Ако плодът е незрял и кървенето не застрашава бременната жена, тя се оставя в покой на легло и се прилагат средства за подтискане на контракциите на матката. При масивно кървене, което застрашава живота на майката се пристъпва към спешно родоразрешение независимо от срока на бременноста. Раждането при плацента превия става с цезарово сечение, но при изключение при слабо кървене е възможно и естествено раждане.

Друг вид разположение на плацентата:
Placenta acreta – Плацентата е залепена плътно за мускулната тъкан на матката.
Placenta increta – Плацентата прониква в мускулната тъкан на матката и се страства с нея.
Placenta percreta – най-агресивният вид. При нея срастването продължава до степен плацентата да премине през стената на матката, и да продължи да се разпространява, сраствайки се със съседни органи, най – често пикучен мехур и черва.

Свързани статии

Проверете също
Close
Back to top button