За какво се плаща при доктора

За всяка визита при лекар или стоматолог се заплаща задължителна потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата. В момента това е 2.90 лв.

Такса се плаща за всеки ден престой в болница – тя е 2% от минималната заплата, т.е. 5.40 лв.

Ако ви се налага лечение над 10 дни в рамките на годината, не заплащате потребителска такса за престоя си след 10-ия ден.

Трябва да се знае, че потребителска такса се заплаща за оказаната медицинска помощ, а не за среща с лекаря.

При изследване в лаборатория за вземането на биологичен материал се плаща еднократна сума, определена от лабораторията.
Когато се плаща тази сума, лабораторията не може да ви иска и потребителска такса отделно. Тя се плаща само в лаборатории, които не удържат сума за вземане на биологичен материал.

И двете такси обаче не важат за хора без доходи, настанени в домове за деца и юноши, в домове за деца от предучилищна възраст и в домове за социални грижи.

Лекарят, зъболекарят или лабораторията трябва да издават на пациента документ за заплатените като потребителска такса суми.

От потребителска такса са освободени:

– Деца до 18-годишна възраст.
– Бременни и родилки до 45 дни след раждането.
– Неработещи членове на семейството, регистрирани в бюрото по труда, независимо дали получават обезщетение.
– Пострадали при отбраната на страната Ветерани от войните, военноинвалиди задържани под стража или лишени от свобода.
– Социално слаби, получаващи помощи според Правилника за социално подпомагане
– Граждани без доходи, живеещи в домове за социални грижи.
– При ракови заболявания.
– При заболявания с тежка степен на намалена работоспособност – степен на инвалидност (след инфаркт, инсулт, при туберкулоза, диабет с усложнения, астма, вродени аномалии, множествена склероза, психични заболявания и др.)
– Медицински специалисти, както и завършилите медицински училища.

Back to top button