Ин витро – правната страна на нещата

Почти всяка жена иска да стане майка.Понякога колкото и опити да правят партньорите резултат няма.

Често се оказва, че при един от двама има медицински проблем. Все пак има лъч надежда! Преди да пристъпи директно към осиновяване на дете, пред двойката стои опцията ин витро процедура. Каква е правната рамка обаче?

Какво представлява процедурата ин витро?
При метода ин витро се извършва оплождане на една или няколко яйцеклетки извън тялото на жената, като след това получените ембриони се връщат в матката. Този вид оплождане е основен метод за лечение на безплодие/стерилитет, когато останалите асистирани репродуктивни технологии (АРТ) не дават резултат.
Кои държавни органи са “ангажирани” с дейността да съдействат на двойките с репродуктивни проблеми?
Към Министерството за здравеопазването функционира Център “Фонд за асистирана репродукция”, който предоставя финансиране на процедурата, ако са налице определени условия.

На какви условия трябва да отговаря едва двойка, за да кандидатства?
Към момента възрастта, до която жените имат право на ин витро процедури е до настъпване на менопаузата (преди беше до навършване на 43 години). Но процедурите след 43-годишна възраст не се финансират с държавни средства от „Фонд асистирана репродукция“, защото с напредването на годините шансовете за забременяване рязко намаляват, а обществените средства следва да се изразходват максимално ефективно. Със законодателните промени се въвежда и възрастова граница от 51 години за забременяване с донорски яйцеклетки.

„Център за асистирана репродукция“ финансира двойки с безплодие, при наличието на следните индикации:
тубарен стерилитет при жената (тук се включват следните заболявания: едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза; двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация); едностранна непроходимост с контралатерална стеноза; двустранна интерстициална или истмична стеноза; състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност; ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието при жени над 35 години, а при жени до 35 години – само след лечебен курс с агонисти на гонадолиберина по програма на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), след края на което в продължение на 6 месеца не е настъпила бременност; липса на маточни тръби двустранно, кагато те са оперативно отстранени напр.
стерилитет при мъжете (тук се включват следните заболявания обструктивна аzoospermia, при положение че са налице данни (клинични и хистологични) за наличие на достатъчна сперматогенеза; олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI).
стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;
неизяснен стерилитет.

Важно да се знае е, че фондът не финансира ин витро в следните случаи:
-ако съществуват кoнтраиндикации, като например наличие на противопоказания за зачеване, износване и родоразрешение на бременност и др.
-липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на ФСХ повече от 12,5 mIU/ml.

За кои процедури се получава финансиране?
Ако една двойка отговаря на условията, то Фондът ще отпусне средства за:
лекарствените продукти, необходими за хормоналната стимулацията;
контрол на стимулацията, включващ ехографски прегледи и хормонални изследвания;
ин витро (ИКСИ) процедура, която включва: пункция на фоликулите; ин витро (ИКСИ) оплождане; ЕТ (ембриотрансфер); замразяване на ембриони.

Със средства от Фонда се финансират до 3 процедури ин витро на едно лице. Не се извършва одобряване на втори и трети опит на жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението за втори и трети опит.
Как можем да кандидатстваме?

За да кандидатстваме за финансиране е необходимо жената да подаде заявление (по образец) и съпътстващите го документи – медицински и лични.
Преди да се подаде молбата в Център „Фонд за асистирана репродукция“, трябва да е избран медицински център, в който да бъде направена процедурата ин витро и който има подписан договор за работа с Фонда и който център трябва да е изрично посочен в молбата до Фонда. Изискванията към медицинските центрове включват акредитация от Министерството на здравеопазването и разрешително за дейността асистирана репродукция. При подаване на документите във Фонда трябва да се представи още експертиза от избрания медицински център за асистирана репродукция, която да посочва, че лицето има показания за ин витро процедури.

Важно! Работещите по трудов договор имат право на платен годишен отпуск за извършване на медицински прегледи свързани с ин витро процедурата по зачеване.

Автор: Лиляна Попова, pravatami.bg

Back to top button