Възнаграждение след 410-ия ден от майчинството

Третият период от отпуска за бременност, раждане и отглеждане на дете е периода от 410-тия ден до навършване на двегодишната му възраст.

За ползването на този отпуск отново се иска разрешението на работодателя. Той отново не може да откаже ползването му и е длъжен да издаде заповед, с която да разреши ползването на отпуск за отглеждане на малко дете. Ползването на обезщетение от ДОО става на основание заявление-декларация, попълнена от осигуреното лице и представена на работодателя.

 За правото на обезщетение за този период отново имаме задължително изискване за 12 месеца като осигурено лице за ОЗМ. Когато детето е настанено в детско заведение – детска градина или детска ясла, майката няма да има право на отпуск за отглеждане на малко дете до 2 години и на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.

Ако майката не ползва отпуск за отглеждане на малко дете и не е дала съгласието си отпускът да се ползва от друго лице – баща, баба или дядо на детето, тя има право на парично обезщетение в размер на половината от обезщетението, ако детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка. Майката има право на половината от обезщетението за времето, през което работи, както и за времето на друг отпуск – такъв, който не е за отглеждане на дете, включително и за времето на отпуск за временна неработоспособност, за гледане на болен член от семейството, гледане на болно дете, както и за бременност и раждане.

Както казахме по-горе – обезщетението за отглеждане на малко дете до навършване на двегодишната му възраст не се изплаща при настаняване на детето в детско заведение. Тук се включват всички детски заведения – целодневни и седмични детски градини, както и такива, в които има яслени групи, и детските ясли, независимо дали отглеждането на детето в тях е на пълна държавна издръжка или не. Обезщетението в намаления му размер – когато майката не ползва допълнителния отпуск за отглеждане на малко дете и не е дала съгласие отпускът да се ползва от друго лице – не се изплаща при настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка.

Според Закона за семейните помощи за деца специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса.

В заключение ще кажем, че когато осигурено за общо заболяване и майчинство лице през времето на отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст получава обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете до 2 годишната му възраст, полага труд без трудово правоотношение (граждански договор), това не е пречка за получаване на паричното обезщетение. Това е така, тъй като осигуряването на лицата, които полагат труд без трудово правоотношение (граждански договор), е само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Тези лица нямат право да се осигуряват за общо заболяване и майчинство.

 

 

 

 

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button