Интегриране на асистираните репродуктивни технологии

Почти 30 години след първото раждане в следствие на ин-витро процедура (1) и повече от 20 години от първото раждане от дарителска яйцеклетка (2), все още продължаваме да установяваме различни дилеми в асистираната репродукция, някои по-нови и актуални от други.Асистираните репродуктивни технологии (АРТ) са вече интегрирани в много голяма степен в съвременния ни живот, в семейната и социална структура. Отношението, мненията и моралните позиции и анализи, които се правят и изказват, би трябвало да са своеобразен еклектичен резултат и проекция на степента на зрялост и интелектуално ниво на обществото.

Налице са доста големи различия по отношение на достъпа и възможностите за провеждане на АРТ (асистирани репродуктивни технологии) процедури в различните държави, в зависимост от съответните здравни системи. Обусловени са два значителни фактора оказващи влияние. От една страна това са селекционните критерии използвани от националното законодателство и правна рамка или локалният професионален кодекс (засягащ възраст, семеен статус и пр.). Вторият фактор е повлиян от икономическите особености, от това дали разходите по лечението се заплащат от държавата пряко или чрез някакъв косвен модел.

В България законите и нормативните уредби по асистирана репродукция търпят промени, които да са в полза както на реципиентите, така и на донорите. Създава се една устройствена система, която да подпомогне двойки с репродуктивни проблеми, които искат да създадат свое поколение.

Според последни данни на статистиката от началото на годината (2014г.), една от всеки шест двойки по света и у нас имат проблеми със забременяването. В България, според официално проучване на Фонда за народонаселението към ООН (3), това са около 220 – 250 хиляди семейства, които страдат от стерилитет. Двойките, които очакват дарителски яйцеклетки са около 40 000 семейства, при които липсват жизнени яйцеклетки у жената или е изчерпан шансът за ин витро със собствени клетки.

Според съвременната медицина, проблемите със забременяването се разпределят поравно между жените и мъжете. Най-често безплодието се свързва с жената, въпреки че само в една трета от случаите проблемът касае само нея. В друга една трета репродуктивни проблеми имат мъжете, а в останалите една трета от случаите са налице комбинация от фактори, касаещи двойката или причините остават неизяснени. Неизяснените случаи на безплодие са около 20 процента от всички случаи на проблемна бременност.

Автор: Кристина Георгиева


 1 –  „Ин витро“ ( от лат. In vitro – “ в стъкло“) методът е разработен от британския учен Робърт Едуардс.

 2 – Първото дете, заченато от донорска яйцеклетка, е било родено в Австралия през 1983г., а през 1984г. е било родено дете от дарителска яйцеклетка в Америка, Лос Анджелис.

 3 – Фонд на ООН за народонаселение (UNFPA)

Една от агенциите на Организация на обединените нации (ООН). Работи за подобряване живота на жените и младите като ги образова по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button