Защо се замразяват човешки яйцеклетки?

Списъкът с отговори на този въпрос е дълъг, но една много основателна и главна причина е в случаите, когато жените имат проблеми от гледна точка на репродукцията. Както всички знаем природата си е запазила правото да прави несправедливо, но силно разграничение между мъжете и жените и то в областта именно на репродукцията. Мъжете могат да запазят своята репродуктивна способност през целия си живот, докато времето на жените е доста ограничено. Теоретично жените могат да забременеят и раждат деца до менопауза, но на практика този период е доста съкратен от факта, че качеството на яйцеклетките рязко намалява след 35 годишна възраст. Това ограничава жените да забременяват в рамките на приблизително 15 години, което от друга страна съвпада с времето за тяхното професионално развитие и кариера.

С навлизането на ICSI като метод за асистирана репродукция при тежък мъжки фактор, както и технологията за морфологична селекция на сперматозоиди (IMSI), вече могат за оплождане да се използват ненапълно капацитирали сперматозоиди, неподвижни такива или с много лоша морфология.

За разлика от това, дори при малко отклонение в морфологията или леко цитоплазмено недоузряване на яйцеклетките сериозно влошава компетентността им за по-нататъшно развитие.
Съществуването на метод за витрификация на сперматозоиди дори без криопротектант, доказва изключителната толерантност на мъжките гамети към криоувреждания. Сперматозоидите могат лесно да бъдат събрани, замразени и съхранени в много малки количества (криоепруветки), което е в основата на криобанкитв за семенен материал.

В контраст с това съхраняването и използването на женски гамети е доста ограничено от билогични, технически и психологически проблеми. Последните години пробивът в областта именно на замразяването на яйцеклетки е много важен, особено в следните случаи:

– Злокачествени заболявания, при които се изисква системно лечение с анти-ракови продукти;
– Предстоящи хирургични интервенции, които могат да доведат до загуба на овариланата (яйчниковата) функция;
– Лечение на пациентки със синдром на поликистозните яйчници (PCOS);
– Пациентки с овариален хиперстимулационен синдром (OHSS);
– Жени с „лош яйчников отговор” след стимулация (poor responders);
– Пациентки с риск от загуба на овариална фукция вследстие на преждевременна менопауза;
– В случаите на мъжки стерилитет или при проблеми с отдаването на семенен материал, неадекватни семенни проби или нежизнеспособни сперматозоиди след фоликулна пункция;
– Заради правните ограничения за брой на допустимите яйцеклетки за инжектиране в някои държави;
– Криобанкиране на овоцити (яйцекетки) на млади жени, които искат да забавят майчинството по раззлични причини (кариера, липса на подходящ партньор и т.н.);
– Криобанкиране на дарени яйцеклтки по донорски програми или с изследователска цел.

invitro 1623 fig1


Fig. 1

Вижте също: Криотоп техниката – подходящ метод за криоконсервация

Back to top button