Какво представлява самата процедура по дарение на яйцеклетки

Какво представлява самата процедура по дарение на яйцеклетки? За разлика от мъжа, при който даряването на сперматозоиди е бързо, лесно и безболезнено (дори приятно), при жената са необходими повече време и усилия. Донорът се стимулира с хормонални инжекции около две седмици, за да се получат повече яйцеклетки – често при здрави жени броят е около дванадесет. Няколко дни след стимулацията се извършва пункция, при която се вземат самите яйцеклетки. Общо целият период на подготовка на донора и неговата стимулация е около месец. Целият донорски цикъл, обаче трае за период от два до три месеца. Това включва времето на търсене за подходящ донор на едно реципиентско семейство, неговата стимулация и пункция, подготовката на реципиентката и нейният партньор, ембриотрансферът и неговият положителен резултат.

Изваждането (аспирирането) на яйцеклетките от дарителката обикновено се извършва чрез пункция под анестезия през влагалището. Течността, съдържаща се във фоликулите се изтегля в специален съд и веднага се изпраща за определяне броя и цялостна оценка на яйцеклетките и подготовка за оплождане. Обикновено пункцията трае между 10 и 30 минути и пациентите могат да се върнат вкъщи няколко часа след процедурата, след проведен гинекологичен преглед.

Получаване на яйцеклетки чрез фоликулна пункция, под ехографски контрол, се извършва от лекар с квалификацията, определена от медицинския стандарт „Асистирана репродукция“, както и в други медицински нормативи. Пункцията се извършва след взето информирано съгласие и след предварителна подготовка на пациентката, включваща: подходящ хигиенно-диетичен режим 48 часа преди пункцията; саниране на влагалището (промивки, медикаменти и др.); подходяща премедикация (от 15 до 60 минути преди пункцията). Трансферът на яйцеклетки се извършва след осигурен венозен източник със или без прилагане на локална или обща краткотрайна венозна анестезия, както и периодичен или постоянен контрол на виталните показатели на пациентката (дишане, пулс, кръвно налягане, насищане на кръвта с кислород, при необходимост – ЕКГ). Пункцията се извършва в амбулаторни условия при изпълнени изискванията на Медицинския стандарт за Асистирана репродукция, на стандарта по „Анестезия и интензивно лечение“ в частта за амбулаторна анестезия и други нормативни изисквания.

В същият ден на пункцията съпругът или партньора на реципиента трябва да даде семенна течност, която е необходима за оплождането на яйцеклетките. По закон донорството на сперматозоиди също е регламентирано. Сперматозоиди за директна употреба могат да бъдат използвани само за осъществяване на асистирана репродукция при партньорско даряване. Донорът на сперматозоиди за директна употреба при партньорско даряване трябва да отговаря на определени критерии. Да не е в родствена връзка с реципиента по права линия и по съребрена линия до 4 степен, което се удостоверява с копие от брачно свидетелство или декларация; дал е писмено информирано съгласие; до 30 дни преди процедурата по даряване микробиологично му е изследвана семенната течност.

Какви са рисковете и страничните ефекти за донорите? В повечето случаи страничните ефекти са леки преходни неразположения, понякога има средно тежки, които изискват намеса от страна на медици или приемане на медикамент. Ако процедурата се прави в добре оборудвана клиника с екип от професионалисти, с подходящите медикаменти и схеми, шансът за сериозно усложнение или хиперстимулация на дарителките с лекарствени препарати е сведен до нула.

Автор: Кристина Георгиева

Back to top button