Възнаграждение при бременност и майчинство

Такова обезщетение получават всички жени, които имат поне 12 месеца осигурителен стаж. Въпросите възникващи ежедневно по повод майчинството са доста актуални, за това е важно  да уточним кой и кога има право на това. Отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете обхваща три периода. Съответно за всеки един от периодите има точни правила.

Обезщетение при бременност и раждане
Това е първият период. Той продължава 135 дни и се изразява в болнични листове, издадени от здравните органи. Болничните листове са три:
– първият се издава за 45 календарни дни преди термина
– втория лист се издава от датата на раждане за период от 42 календарни дни (към болничния за 42 календарни дни майката трябва да попълни и да представи при работодателя си и декларация по образец – за изплащане на парично обезщетение от ДОО)
– третият болничен допълва разликата до общо 135 калeндарни дни по трите болнични листа. В най-добрият случай той е 48 календарни дни.

Според Кодекса за социално осигуряване (КСО) жените осигурени за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане. То се дава вместо трудово възнаграждение, ако те имат не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж като е задължително да са осигурени за този риск.

Важно е да се уточни, че изискването за стаж в размер на 12 месеца не е необходимо да е положен непосредствено преди издаването на първияа болничния за бременност и раждане. Ако жената не отговаря на това условие, то тя ще има право на обезщетение от Държавното обществено осигуряване (ДОО) от деня, в който натрупа необходимия стаж.

Другото задължително условие е майката да е работила по трудово правоотношение, по което подлежи на задължително осигуряване за ОЗМ, към началото на първия болничен лист за 45 календарни дни преди раждането.
Що се отнася до това условие, когато майката не отговаря на него, тя няма статут на осигурено лице по смисъла на КСО и затова няма да има право на обезщетение от ДОО. За да имат право на обезщетение за този период, жената не трябва да извършват трудова дейност по едно или повече трудови правоотношения, за които подлежат на осигуряване за ОЗМ, през периода, за който са им издадени болнични листове от здравните органи.

Back to top button