Хранене на бременната

Качеството и количеството на храната, използвана от бременната е от първостепенно значение както за нейното здраве, така и за оптималното развитие на плода.

Непълноценното хранене и боледуването по време на бременност намалява телесната маса на новородените.

Повишаването на телесната маса по време на бременност е необходимо, когато е в границите на нормата. Честотата на новородени с ниска за гестационната възраст телесна маса е най-висока при жени, които преди да збременеят са били с телесна маса под 55 кг. и по време на бременността са повишили телесната си маса с по-малко от 5 кг. Повишена е перинаталната смъртност и честотата на преждевременните раждания.

При някои случаи проследяването на бременните в женските консултации може да открие бързо нарастване на телесната маса в относително кратки срокове. Това може да е първият симптом на настъпващо усложнение на бременността и се дължи на абнормно натрупване на течност в тъканите. Също така, наблюдения показват, че строгото ограничаване на храната, а оттам и на прираста на телесната маса по време на бременност не е уместно и може да доведе до усложнения от страна на бременната и плода. Приема се, че при пълноценно хранене и добре балансирана диета оптималният прираст в телесната маса при неусложнена бременност е към 11 кг.

Телесната маса се увеличава предимно през втората половина на бременността и е със стойности около 400-500 г. седмично. Безконтролното поемане на храна и неконтролираното повишаване на телесната маса се отразяват неблагоприятно върху плода и на практика водят до затлъстяване, което се възстановява трудно в периода след раждането.

Независимо от пълноценното хранене на бременната има редица фактори, които могат да доведат до усложнения на бременността и изоставане в развитието на плода:
– бременни на възраст под 16 г
– бременни, които за последните две години имат настояща трета бременност
– бременни с анамнестични данни за прекарани 2 или повече несполучливи бременностти
– бременни, които са на специална диета
– бременни, които пушат и употребяват алкохол
– бременни, които по начало са с много ниска телесна маса

Не е възможно да се определи хранителен режим, който да е валиден за всички случаи независимо от бита, религиозните и етническите фактори и естеството на труда на бременната. В най-общи линии при неусложнена бременност храната на бременната трябва да включва достатъчно количество белтъчини и пресни зеленчуци и плодове. Трябва да се ограничи до минимум поемането на мазнини и силно дразнещи храни, както и на препържени и препечени ястия. Нуждата от протеини към края на бременността възлиза на около 70 до 80 г дневно.
В оптималната за бременните храна, трябва да съдържат и определено количество минерали, витамини и микроелементи.

Back to top button