Физиология на раждането

Раждането е физиологичен процес, при който става изгонването на плода, околоплодните ципи, околоплодните води и плацентата от маточната кухина. Нормално раждането  настъпва средно след 280 дни (40 седмици) от забременяването. Тогава плодът е завършил своето развитие и е способен да живее извънутробно.

Нормалното раждане протичане на раждането зависи от родовите сили (маточните контракции и коремната преса), от положението на плода в матката и от родовия канал. Силните или слабите маточни контракции, препятствието по родовия канал и неправилните положения на плода могат да доведат до опасности за майката и детето.

Родови сили
В състава на родовите сили влизат: 1. Периодичните съкращения на маточната мускулатура – контракциите. 2. Присъединяващите се към тях съкращения на коремните мускули и диафрагмата – напъните.

Маточните контракции са главната родова сила за изгонването на плода. При всяка контракция върху плода се упражнява налягане, равно на 9.3 – 13.3 кРа (70 – 100 Hg). Контракциите се повтарят ритмично от започването на раждането до изгонването на плода. В началота на раждането те са по-редки – през 10 – 20 мин., и краткотрайни по 20 сек. Постепенно те зачестяват и стават по продължителни. Към края на раждането те стават на 2 – 3 минути и траят 50 – 60 сек.

Напъните се прибавят към маточните контракции рефлекторно, когато се спусне предлежащата част във влагалището и започне да натиска ректума. Натискът на напъните е двойно по-голям от този на контракциите – около 26.7 кРа (200 мм Hg).

Положението на плода
Обикновено към края на 9 и началото на 10 месец на бременността, плодът заема определено положение в матката. Това положение може да бъде: надлъжно – в 99.5% от всички раждания, и напречно или косо – в 0.5% от ражданията.
При надлъжните положения, надлъжната ос на плода съвпада с надлъжната ос на матката. Надлъжните положения могат да бъдат главични, ако главичката на плода предлежи над входа на таза (96%), и седалищни, ако седалището предлежи над входа на таза (3.5%).
В зависимост от това, към коя страна на майката е обърнат гърбът на детето при надлъжните положения, различаваме две основни положения (позиции) на плода: първа позиция, когато гърбът е обърнат наляво, и втората когато гърбът е обърнат надясно.
Тъй като гърбът не е обърнат точно наляво или точно надясно, а малко напред или малко назад, всяка от основните позиции има два вида – преден и заден.

Следователно плодът може да бъде в следните позиции и видове:
– първа позиция преден вид – гърбът е наляво и напрад.
– първа позиция заден вид – гърбът е наляво и назад.
– втора позиция преден вид – гърбът е надясно и напред.
– втора позиция заден вид – гърбът е надясно и назад.
При напречните или коси положения надлъжната ос на плода пресича надлъжната ос на матката. Тези положения са неблагоприятни както за плода, така и за майката.

Родов канал
Това е пътят, по който плодът преминава при раждането. Той се състои от костен родов канал и мек родов канал.
Костният родов канал се сформира от малкия таз. Задната стена на канала се образува от вътрешната повърхност на сакралната кост. Страничните стени се образуват от вътрешните стени на безименните кости. Предната стена се образува от вътрешната повърхност на срамните кости.
На малкия таз различаваме четири плоскости, които имат значение при механизмът на раждането: на входа на таза, на разширението на таза, на стеснението на таза и на изхода на таза.
Мекият родов канал се образува по време на раждането. Той се оформя, като постепенно се разширяват щийката на матката, влагалището, вулвата и тазовото дъно.
Източник: Акушерство и Гинекология
Автори: Д. Ташков, П. Савов

Свързани статии

Back to top button