Възнаграждение за отглеждане на дете

Това е вторият период от отпуска за бременност, раждане и отглеждане на дете и обхваща периода от 135 до 410 календарни дни. Тук отново е в сила изискването за 12 месеца

 стаж като осигурен за ОЗМ. За разлика от първодателя за разрешаване на отпуска. Въпреки че работодателят няма право да откаже ползването на този отпуск, е необходимо да се спази редът за поискването и разрешаването му. Необходимо е работодателят да издаде заповед, с която разрешава ползването на отпуска.

 Обезщетението от ДОО се ползва на основание заявление-декларация, попълнена от лицето и предоставена на работодателя, която той е длъжен да представи в НОИ. Това обезщетение ще продължи да се изплаща на лице, което работи по две трудови правоотношения, но ползва съответния отпуск само по едното от тях. Разбира се, обезщетението ще се изплаща само за правоотношението, по което отпускът реално се ползва.

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button