Ваксини по време на бременност

Имунните механизми по време на бременност са изключително сложни, така че прилагането на различни ваксини у бременни е изключително отговорен момент.

физиологичната имунодепресия у бременната не е противопоказание и се приема, че бременната е в състояние да отговори с адекватен имунен отговор, още повече че хуморалният имунитет у бременните е в норма. Друг е въпросът, че по време на бременност се препоръчва строго прецизиране на медицински вмешателства и интервенции.

Проучванията върху инфекциозните заболявания и ваксинации съществуват от началото на века. Преобладава становището за по-сериозното увреждащо действие на живите ваксини – морбили, рубеола; по-леко и без странични реакции се понасят полиомиелитната ваксина, тетаничният токсоид, ДТ (дифтерия-тетанус).

фебрилните реакции при живите ваксини са нежелателни. Трябва да се подчертае, че след противорубеолна и противо морбилна ваксина може да възникне и постваксинална рубеола, респ. морбили у бременната. При прилагане на инактиви рани ваксини и токсоиди не е установено увреждащо действие върху бременността. От коклюшната ваксина са възможни алергични реакции, които са нежелани по време на бремен¬ност. Може да се получи и хипертермична реакция. Приложението на живи атенюирани ваксини, напр. противорубеолна ваксина, е контраиндицирано. При бременни е описана постваксинална конгенитална рубеола.
Морбилната и противогрипната ваксина също не са показани при бременност и при двете са възможни постваксинал- ни реакции – температура, катар на ГДП, дори постваксинално морбили.
Противополиомиелитната и противоменингококовата ваксина се понасят добре, не са описани увреждания на плода или клинични прояви при бременната.
Не е установено увреждащо действие върху плода от противопаротитната ваксина.

Безспорно е увреждащото действие на HBV върху плода. Всички новородени се имунизират с анти-HBV ваксина след раждането, на 1 и 6 месеца по 0,5 ml. При майки, носителки на HBsAg или болни от ОВХ тип В, имунизацията с анти-HBV ваксина може да се комбинира с антихепатитен В-гамаглобулин (HBIG). Съществуват различни становища за и против имуниза¬цията с анти-HBV ваксина по време на бременност.
Противобясната имунизация се провежда задължително при съмнение за ухапване от бясно животно. Заболяването е смъртоносно, така че бременността не е контраиндикация за имунизацията, но ваксината трябва да се приложи след строго прецизиране.
Автор: проф. Пенка Илиева

Back to top button