Ин витро диагностика

Клинично значение на спермалната морфология

Клинично значение на спермалната морфология. Предсказваща стойност на морфологията на сперматозоида за успеха на ICSI процедурата след проучване в Андрологична  лаборатория на МЦ КИРМ в Плевен. Критериите за правилна оценка дали един сперматозоид е нормален, са следните:

1. Целият сперматозоид трябва да е оценен
2. Главичката да има гладки и овални контури
3. Акрозомата да е хомогенно оцветена, като площта й да е между 40-70% от площта на главичката
4. Да липсват дефекти в шийката, средната част и опашката на сперматозоида.
5. Липса на цитоплазмен остатък или той да е до 20% от площта на главичката.

Всеки абнормален сперматозоид може да има от един до максимално 4 дефекта
-главичен дефект
-дефект на шийката средната част
-опашен дефект
-цитоплазмен остатък

1. Главичен дефект

Главичен дефект
Главичен дефект

2. Дефект на средната част

Дефект на средната част
Дефект на средната част

3. Опашен дефект

Опашен дефект
Опашен дефект

4. Цитоплазмен остатък

Цитоплазмен остатък
Цитоплазмен остатък

Целта на нашето проучване бе да установим дали съществува зависимост между морфологията на сперматозоида (оценена по критериите на Tygerberg) и успеха на ICSI процедурата. За долна референтна граница бе приeта 3% нормални сперматозоиди по критериите на Tygerberg.
В групата с морфология равна или по-малка от 3% след ICSI процедура бременност настъпи при 33.3 процента от двойките, докато  в групата с морфология над 3% клинична бременност настъпи при 55.56%
По отношение тератозооспермалния индекс по Tygerberg, в групата с TZI под 1.6 бременност настъпи при 68.65% от двойките  провели ICSI процедура.
Извода от нашето проучване в Андрологична лаборатория на МЦ КИРМ в Плевен е, че най-висока успеваемост по отношение ICSI  процедурите има при пациенти със морфология на сперматозоидите равна или по-висока от 3% и тератозооспермален индекс под 1.6.

Тагове
Back to top button
Close