Клиничен Институт за Репродуктивна Медицина – Плевен

Медицински център „Клиничен Институт за Репродуктивна Медицина“,Плевен
Адрес: бул. Скобелев 20
Град: Плевен
Област: Плевен
Страна: България
Пощенски код: 5800
Телефон: 064 804 790
Факс: 064 804 847
Уеб сайт: www.ivfpleven.com

Още новини