Имплантация и развитие на оплодената яйцeклетка

Имплантация и развитие на оплодената яйцeклетка. Преди имплантацията зона пелуцида постепенно изчезва и клетките покриващи външната, повърхност на яйцето, влизат в непосредствен контакт с ендометриума.

Трофобластът съдържа протеолитични ферменти, които „разтапят“ ендометриума и яйцeклетката потъва в него. Така оплодената яйцeклетка навлиза в маточната лигавица. Установено е, че мястото на трофобласта, съответстващо на струпването на клетки, които дават началото на ембриона, прониква първо в ендометриума (нидация). Големината на яйцeклетката по време на имплантацията (нидацията) е 0.36 до 0.38 мм. Имплантацията става около 8 до 10 дни след оплождането на яйцeклетката. Към 12-13 ден след оплождането яйцето достига до 1 мм в диаметър.

Влизайки в контакт с майчината тъкан – ендометриума, яйцето има възможност да получи хранителен материал за по – нататъшното си развитие.
Оплодената яйцeклетка се имплантира там, където достига развитие, което я прави годна за имплантиране. Това е след като се освободи от зона пелуцида и се открие слоя трофобласт. Ако тази степен на развитие поради забавено придвижване в маточната тръба настъпи, докато е в тръбата или в коремната кухина, яйцето се имплантира на това място. От тук следват и тубарната или абдоминалната бременност.
Промени в ендометриума. Имплантацията протича при изразена секриционна фаза на ендометриума. Това става около 6 до 9 дви след оплождането. При наличие на бременност в ендометриума настъпват характерни промени, означавани като децидуална реакция. Маточната лигавица набъбва, като в нея се оформят децидуални клетки, които са по форма овални или многоъгълни.
Ендометриум с развита децидуа обхваща от всички страни яйцeклетката непосредствено след нидацията й. Бременността усилва и развива промените, характерни за секреционната фаза на ендометриума.
Функционалния слой на маточната лигавица се диференцира в два слоя – повърхностен, съставен от големи и сочни децидуални клетки. По – дълбокият слой е съставен от съединително тъканни клетки, в които е налице децидуална реакция. Големи промени в този слой претърпяват жлезистите елементи. Луменът им се разширява мехурообразно. Епителът който ги покрива, разраства папилообразно към вътрешността на жлезите. Маточната лигавица надебелява и към началото на четвъртия лунарен месец достига от 5 до 7 мм.
След този период като последица от бързото разтягане на маточните стени и уголемяването на маточното съдържимо, ендометриумът е подложен на разтягане. Той става по тънък и към края на бременността достига 1-2 мм. Заедно с това намалява и луменът на жлезите, разположени в маточната лигавица. Стените им се изглаждат и изчезват папиларните разраствания, характерни за ендометриалните жлези на по – ранната бременност.
Яйцеклeтката се имплантира в повърхностния слой на ендометриума. Мястото на имплантирането е маркирано със заобиколена изпъкналост над повърхността на околната лигавица. С нарастването на оплоденото яйце това възвишение постепенно се увеличава по размери, като децидуата, която го включва, се разделя на два слоя:
1. Слой, който покрива яйцето откъм страната на маточната кухина – повърхностен.
2. Слой, който е разположен под яйцето, към маточната лигавица – базален.
С напредване на бременността най – големи промени настъпват във втория слой, където в последствие се развива плацентата. Нарастването на оплоденото яйце е съпроводено с постепенно изтъняване на първия слой – повърхностния. Към ІV -V лунарен месец, когато яйцето заеме изцяло маточната кухина, повърхностния слой се допира и притиска в срещулежащата част от децидуата и сраства с нея.
Плацентата се оформя от тази повърхност на яйцето, която е обърната към базалния, слой. Трофобластните клетки които покриват яйцето се разрастват.
Така се оформят два клетъчни слоя:
– Външен. Този слой осъществява връзката с майката, чрез тъканта на ендометриума. Клетките на този слой не са ясно разграничени. Благодарение на протеолитични фрагменти той осигурява контакт с кръвоносните съдове на майката.
– Вътрешен. Към V – VІ лунарен месец на бременността вътрешния слой изчезва.
Частичното разрушаване на майчините кръвоносни съдове около яйцeклетката води до образуването на кръвни лагуни, които са изпълнени с майчина кръв. По – нататъшното разрастване на трофопласта (клетките покриващи яйцето) води до образуване на папилообразни разраствания, които благодарение на голямата си повърхност разширяват контакта с отворените майчини кръвоносни съдове на ендометриума.

Back to top button