Видове дефекти при яйцеклетките

Различни видове дефекти при яйцеклетките. В същност с обикновено използваните стимулационни протоколи само около 80 % от изважданите по време на фоликулната пункция яйцеклетки са зрели и на Метафаза II (подходящи за инжектиране),

докато  приблизително  10 % са вече в процес на атрезия (дегенерация) и около 10 % все още не са претърпели мейоза (специфично делене при половите клетки). Определянето на точния етап на ядрена зрялост на яйцеклетката и нейните цитоплазмени характеристики е важно да се отбележат, но това определяне е затруднено от наличието на заобграждащите кумулусни клетки и клетките на „корона радиата” по време на събирането на яйцеклетките.

За конвенционалното оплождане (IVF) кумулусните клетки и клетките на корона радиата не се отстраняват, за да може да протече т.нар. ”акрозомна” реакция, но за оплождане чрез инжектиране само на един сперматозоид в яйцеклетката (ICSI) тези клетки се отстраняват с използването на ензима хиалуронидаза и механично отстраняване. По този начин се определя ядрената зрялост на яйцеклетките и по-лесно се манипулират самите яйцеклетки по време на ICSI процедурата.

Зрялост на яйцеклетките
След премахване на кумулуса и клетките на „корона радиата” при подготовката им за ICSI, много ясно може да се види и определи ядрения статус на яйцеклетката.
– Незрялата яйцеклетка на стадий Профаза I (фиг. 1 и 24) има ядро, наречено герминален везикул (GV), което има сферична форма и съдържа едно голямо ядърце – ексцентрично разположено. Герминалният везикул се премества от централна позиция в овоплазмата в по-периферна позиция по време на пикa на лутеинизиращия хормон (LH), точно преди разпадането на този герминален везикул (GV “breakdown”- GVBD), първата стъпка от продължаването на мейозата. Яйцеклетките на стадий Профаза I се нуждаят от 24-36 часа, за да довършат процеса си на зреене.
– Яйцеклетките се определят на стадий Метафаза I (фиг. 2), когато нямат нито полярно телце, нито герминален везикул.
– Зрелите яйцеклетки на стадий Метафаза II (фиг. 3) се характеризират с наличието на полярно телце (“polar body” – pb) в перивителинното пространство. Полярното телце е  малка овална овоплазмена структура (~ 15 µm в диаметър), което съдържа излишните 23 хромозоми, изхвърлени след Телофазата на I-то мейотично делене.

Цитоплазмена зрялост
За оптимална възможност за фертилизация (оплождане) и адекватна възможност за подпомагане на ранното ембрионално развитие важна роля има и цитоплазмената зрялост.
Мигрирането на кортикалните гранули към оволемата (плазмената обвивка на яйцеклетката)  и тяхното позициониране покрай периферията на кортекса, са решаващи, за да се създаде добра защита срещу полиспермията (навлизането на повече от един сперматозоид).

Дефекти при човешките яйцеклетки
Има описани различни форми на дисморфизъм при яйцеклетките. Аномалиите могат да засегнат: i) зона пелуцида, която може да бъде изкривена, многослойна, пигментирана, косместа, по-тънка ( т.нар. „чуплива зона”- fragile zone –фиг. 4 и 5) или по-задебелена от обикновено; ii) първото полярно телце (pb), което може да е фрагментирано, с абнормни форма и размери(фиг. 6 и 7) и iii) овоплазмата, в която цитоплазмените нарушения могат да се разделят на аномалии на органелите- тъмно-везикуларни яйцеклетки, акумулиране на мехурчета от гладък ендоплазмен ретикулум, поляризирана цитоплазмата, където част от кортикалната овоплазма изглежда, че няма органели, региони на предполагаема вътреклетъчна некроза – плътностни включения, рефрактилни телца (фиг.8, 9, 10 и 11), некротични или  ендоцитозни вакуоли (фиг. 12 и 13), несферична форма на яйцеклетките.
В литературата има описани много случаи на анеуплоидия при дисморфичните яйцеклетки. Освен изброените по-горе дефекти има също яйцеклетки, които са атретични и/или некротични (фиг. 14, 15, 16 и 17), яйцеклетки с голямо перивителинно пространство (фиг. 18, 19, 20 и 21 ), гигантски яйцеклетки в сравнение с нормалните (фиг. 22 и 23). Предполага се, че гигантските са диплоидни, за разлика от нормални яйцеклетки, които са  с хаплоиден хромозомен набор.
Дисморфизма при яйцеклетките намалява възможността за оплождане или потенциала за имплантиране на ембрионите и по-нататъшното им развитие.

Фигури:


[quote font=“verdana“ font_size=“16″ bgcolor=“#“ color=“#333″ bcolor=“#dd3333″ arrow=“yes“] Диагностика и Оплождане [/quote]

Тагове

Свързани статии

Back to top button
Close