Профилактика на безплодието

Безплодието е сериозен проблем, който има отношение към благополучието на много семейства и възпроизводството на населението у нас. 

Съвременните постижения на медицината предоставят възможността за борба с безплодието, което се провежда от здравните органи. Профилактиката на безплодието обхваща мерките, които трябва да се вземат за да се предотвратят онези фактори и заболявания, които са причина за безплодие. Също така да се сведат до минимум тяхното неблагоприятно въздействие върху детеродната функция на човека.
Клиничния опит и научните изследвания доказват връзката между смущенията във фертилната способност на жената и мъжа с вродените малформации и прекараните зболявания в детска, юношеска и зряла възраст, а даже и по време на вътреутробното развитие. Затова всички профилактични мерки се оказват от особено важно значение за избягване на безплодието.
За да е ефикасна борбата с безплодието в семейството, първо трябва да се организира правилно насочена и научно обоснована профилактична медицинска помощ. Поради факта, че причините за безплодие са разнообрзни, профилактичните грижи не трябва да се ограничават само в рамките на гинекологичната помощ.
Профилактиката на момичето и момчето трябва да започне още от раждането като се предпазват половите органи от инфекция. Необходимо е да се извършва щателен оглед с цел откриване на вродени аномалии на половите органи. В училищната възраст и особено в пубертета е желателен непрекъснат контрол от страна на училищния лекар. Всяко отклонение от развитието на момичето и момчето, трябва да бъде сигнал за вземане на необходимите мерки. Това важи особено за появата на първата менструация и десцензуса (слизането) на тестикулите в скротума. Всяко момиче, което няма menarche (първи цикъл) до 15 годишна възраст, трябва да бъде прегледано в кабинет по детско – юношеска гинекология. Появата на първата менструация и характерът на установения менструален цикъл са най – важните показатели за развитието на половите органи и жлезите с вътрешна секреция при девойките.
Хигиената и предпазването от възпалителни заболявания на половия апарат на девойката и младежа са важен елемент от профилактиката на безплодието. Особено важна роля има хигиената на половия живот. Младежите трябва навреме да бъдат запознати със същността и смисъла на половия живот, бременността и раждането, хигиената на половите сношения. Те трябва да бъдат наясно с опасностите, които крият случайните полови контакти, да познават признаците на венерическите заболявания, да знаят какви са усложненията от аборта.
Важно профилактично мероприятие е здравно-просветната дейност, която се извършва у нас. При изнасянето на беседи е необходимо ясно и убедително да се посочва значението на своевременното търсене на специализирана медицинска помощ при безплоден брак. Необходимо е да се изясняват въпросите за хигиената на половия живот, да се провежда разяснителна работа за вредата от прекъсването на първата бременност, за мерките за предпазване от венерически заболявания и СПИН.
Злоупотребата с алкохол, тютюнопушенето и наркоманията влияят върху половата потентност и плодовитостта, пречат на нормалното развитие на бременността и повишават риска от малформации. Половите излишъци крият сериозна опасност от понижаване на плодовитостта.
Особено важна мярка в борбата с безплодието в семейството е ранното обхващане, диагностиката, както и навременното лечение, което трябва да се извършва в специализираните кабинети па стерилитет. Необходимо е да се знае, че всяко бездетно семейство след 6 месеца безуспешни опити за забременяване, трябва да потърси компетентен съвет от специалист по тези проблеми.
Целенасочените усилия на здравните работници от кабинетите по стерилитет създават реална предпоставка за профилактика и ранна диагностика на безплодието. Това е най – сигурния начин за намаляване броя на бездетните семейства.
 
 
 
 

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button