Отложено майчинство

Отложено майчинство. Що е то?  Този въпрос и темата за временното замразяване на яйцеклетки като начин да върнем или пренавием биологичния часовник, е една от най-дискутираните теми през последните няколко години.

Какво е отложеното майчинство?

Може би мода? Западно влияние? Реална необходимост, продиктувана от условията на живот на съвременните жени? Масова урбанизация? Възможност за изразяване на социално икономически и психологически свободи? Или от всичко по малко? Нека оставим на тези въпроси да отговарят психолозите и социолозите, но ние можем да внесем малко яснота, позовавайки се на редица научни изследвания.
Въз основа на много социологически проучвания вече има оформен портрет на потенциалните жени, желаещи да замразят яйцеклетки. Това са жени между 25 и 35 години, студентки или жени с висше образование без брак, но имащи в миналото поне един неудачен опит за стабилна връзка.
Като причина за криоконсервацията те определят липсата на достоен партньор, финансова несигурност или реализация в кариерата, което оставя създаването на семейство на заден план.

Какво представлява програмата за отложено майчинство? – условно тя се разделя на 2 етапа.

В първия етап или така нар. начален, влиза консултацията със специалист, назначаване на изследвания, за да се уточни липсата на противопоказания за AРT (Асистирани репродуктивни технологии). След това се преценява и определя яйчниковия резерв и се подбира индивидуален протокол за овариална стимулация . Тя се прави за получаване на повече яйцеклетки от една страна и максимално щадящ режим за хормоналното натоварване от друга.
Когато яйчниковия резерв е намален, се използват протоколи с мека стимулация или се събират яйцеклетки в естествен цикъл – получаването става чрез трансвагинална пункция – в изключително комфортни за пациентката условия. Качеството на получените яйцеклетки се определя от биолог, който извършва витрификация (техника за замразяване на яйцеклетки, която избягва вредите, причинени от образуването на лед във вътрешността). С това завършва първия етап на процедурата.
Замразените яйцеклетки се съхраняват надеждно и безопасно в криобанка. Повечето пациентки се безпокоят дали дългосрочното съхранение няма да повлияе на яйцеклетките на даден етап, но редица изследвания показват, че ембриологичните и клиничните показатели не се повлияват от времевата рамка на криоконсервацията.

Вторият етап от процедурата настъпва когато пациентката е готова за бременност.
Яйцеклетките се размразяват, оплождат се с материал от партньор, култивират се до 5-тия ден след оплождането и се трансферират обратно в матката. В днешно време процентът на забременяване от криоконсервирана яйцеклетка е 48-50%. Този процент е напълно съпоставим със „свежите” клетки.
При този метод възрастта има значение най-вече за времето на замразяването на яйцеклетките – най-добре е това да се извърши до 35-ата година.
Не случайно шефовете на двата гиганта Епъл и Гугъл решават техните служителки да получат премия от по 20 000 долара , за да замразят яйцеклетки за по-късен етап, а в настоящия момент да са отдадени изцяло на фирмата.
Не можем изцяло да спрем биологичния часовник , но може да забавим неговия ход и да подарим радостта от майчинството тогава, когато тя е най-желана.

Back to top button