Моето дете и стволови клетки – защо трябва да се съхраняват?

Моето дете и стволови клетки – защо трябва да се съхраняват?

Вили Пеева е Администравен директор на МЦ Афродита от 2007 г. Центъра е официален предствител на Future Health – първата частна акредитирана банка за съхранение на стволови клетки. Вили Пеева е завършила право и работи в сферата на здравеопазването като медикал мениджър от 2004 г. Под нейното ръководство МЦ Афродита, е номинирана два пъти от Престижната Европейска Бизнес Асамблея / Оксфорд /2014 г. и 2015 г./. и е наградена в България за най-бързо развиващ се медицински център /2013г./, най-добра тъканна банка, /2014 г./ и за цялостна благотворителна дейност/ 2014 г./. Официалните данни на Изпълнителна Агенция по трансплантация показват че Future Healht има най-много съхранени проби в България за 2014 г. Вили Пеева владее 5 езика, омъжена е и има двама сина.

– Г-жо Пеева , какво означава „съхранение на стволиви клетки на бебето в частна банка „?

В последните години ставаме свидетели на уникални постижения в областта на регенеративната медицина и приложението на стволовите клетки. За пример ще ви дам последните оповестени резултати, а именно функциониращи органи на човешкото тяло като сърце, пикочен мехур и ембрионален мозък. Уникалното е в това че те са създадени от стволови клетки. Точно такива, които се извличат от кръвта на пъпната връв и тъканта по време на раждането.

Кръв от пъпната връв и плацентата имат предимство пред всички други източници на стволови клетки, защото при раждането те нямат възраст. Съхранението им в частна банка каквато е Future Health – първата частна акредитирана банка в Европа е гаранция че вашите стволови клетки ще се съхраняват и предоставят за лечение на детето и членовете на неговото семейство.

– Последните резултати на Изпълнителна Агенция по Трансплантация , сочат че Future Health е банка на която се доверяват семействата. На какво се дължи това доверие?

Една развиваща се компания каквато е Future Health , винаги залага на опита, а именно успешните трансплантации на наши клиенти . Подобни резултати говорят най-ясно за качеството и сигурността на нашите услуги. В областта на стволовите клетки ние сме единствената компания наградена и призната от кралицата на Англия. Ние не се свиваме или преструктурираме, ако погледнете развитието в световен мащаб, работим в над 65 държави на 6 континента.

– Съхранените стволови клетки на детето ми при раждането, могат ли да се използват за членовете на семейството ми?

Едно от най-трудните неща е да успеем да променим мисленето си, да сме информирани и гледаме извън пределите на нашата държава. Съхранението на стволови клетки при раждането осигурява за семейството незабавен достъп до здрави, млади клетки за лечение. С днешните приложения е изчислено, че вероятността от използване на такава проба през целия живот на човека е около 1/200 и, че един на всеки трима души над 60 години, могат да се възползват днес от приложението на стволови клетки. Ние обичаме да говорим с факти, а именно над 45% от направените успешни трансплантации са между членове на семейството. В Future Health пробите се съхраняват за автоложна и алогенна фамилна трансплантация /членовете на семейството/.

За какви заболявания се прилагат стволовите клетки днес?
Днес стволови клетки от кръв от пъпната връв се използват за лечение на злокачествени и автоимунни заболявания. Новите процедури в регенеративната медицина са насочени към използване на стволови клетки от кръв от пъпна връв за заболявания като ювенилен диабет, аутизъм и церебрална парализа. Стволови клетки може да се използват за лице със сърдечна недостатъчност, белодробна фиброза, емфизем, инсулт, фрактури, множествена склероза, остеоартрит и изгаряния. Обявено е и създаването на сърдечните клапи, пикочния мехур, челюстта и трахеята, докато в предклиничен етап са проучвания за регенериране на сърцето, черния дроб и бъбреците.

– Има публично банкиране, защо фамилното частно банкиране на стволови клетки е важно?

Стволовите клетки, събрани при раждането на детето, на което принадлежат, са напълно съвместими с организма, от който те произхождат. Публикуваните данни на големи центрове за проучвания показват само 14% от трансплантациите са от банки за публичен достъп. За лечение на левкемия, семейното банкиране допринесе 58% от присадки, за рак на детето 98%, а за лечение на лимфома на 94% и за хемоглобинопатии тип таласемия 86%. За разлика от публичните банки които действат на принципа на доброволното кръводаряване „ти даваш за всички„, частното банкиране в Future Health гарантира ползване на пробата само за членовете на семейството.

Какви са критериите за избор на надеждна компания за съхранение на стволови клетки? На какво родителите трябва да обърнат внимание?

За родителите е препоръчително да обсъдят със своя лекар, вземането на подобно решение. Задължително да разгледат договора, който подписват с компанията и дали банката фигурира като страна по договора. Да се проверяват лицензите на лабораторията, в която се съхраняват клетките. Да изискват извадка от резултатите за успешно съхранение. Резултатите трябва да посочат броя и качеството на стволови клетки, които са били съхранени. От голямо значение е и финансовата стабилност на лабораторията, но и на българския и представител. Капитал, дълготрайни материални активи, човешките ресурси са едни от факторите, които показват капацитета на една надеждна компания за съхранение на стволови клетки. Ние Future Health сме и единствената компания в България, която освен, вземане, съхранение, изследване, предлага връщане на пробата и финансиране на самата трансплантация до определен размер. Целия процес се покрива от самата банка и не е обвързан със застрахователни компании, финансови институции или допълнителни разходи.

Каква е зависимостта между качество, сигурност и цена при избор на банка за съхранение на стволови клетки?

– Процеса на съхранение на стволови клетки има два етапа. Единия е професионално съхранение на пробата, което зависи от качеството на банката, другото е финансовата стабилност, за периода за който ще се съхранява. Ние можем да се гордеем, че и за двете пера сме успели да предложим на нашите клиенти максималното качество с минимален разход. Нашите лаборатории са лицензирани от държавните органи и наградени от най-висши институции. Фирмите ни са финансово стабилни, без кредити и не се търгуват на борсата. Разбира се цената на услугата се формира от тези фактори. Обема на работа на една банка в световен мащаб е от голямо значение.

– Колко голяма е ролята на лицензите и сертификатите за правилното функциониране на съхранените в лаборатория стволови клетки?

Значението е огромно. Представете си че ако една лаборатория има лиценз само за автоложна трансплантация, не позволява пробата да се използва за членове на семейството, за разлика от лабораториите, които имат лиценз и за автоложна и за фамилна алогенна трансплантация. Сертифицирането означава, че лабораторията e подложена на редовни проверки от независими външни органи, които работят в съответствие с конкретните международни стандарти за качество. Това от самосебеси показва тяхната огромна роля. Именно тук е мястото да споменем, че Future Health е първата частна акредитирана банка в Европа.

Източник:
24chasa.bg
Back to top button