Мъжка оплодителна способност

Мъжката оплодителна способност за оплождане зависи не само от физиологичните свойства на сперматозоидите, но и от оптималното съдържание на белтъци, свободни аминокиселини липиди, простагландини, въглеводороди, ензими и микроелементи.
Еякулата се състои от четири различни по количество и качество фракции, като в първата трета се намират почти 75% от общия брой на сперматозоидите. Тя се нарича преякулаторна. Следващите са ранна, главна и заключителна фракция. Семенната течност е буферния разтвор, който неутрализира киселата реакция на влагалищното съдържимо. Тя се произвежда от семенните мехурчета, простатната жлеза, жлезите на тестикулите, ампуларнта част на семенните канали и жлезите на уретрата.
Най – точната представа за състоянието на оплодителната способност на мъжа дава изследването на еякулата.
Получаването на спермата става чрез мастурбация в лабораторни условия в стерилен съд. Много е важно да се събере цялото количество на еякулата. Препоръчва се изследването да се провежда след 3 до 5 дневно полово въздържание. Изисква се също въздържание от употребата на алкохол, опиати или лекарствени средства до момента на изследването.
Изследват се няколко параметри на свежо получения еякулат: обем, цвят, миризма, време на втечняване, pH, брой на сперматозоидите в 1 мл, процент на подвижни сперматозоиди, морфология, фруктолиза и количество на фруктозата, кисела и алкална фосфатаза, скорост на придвижване на сперматозоидите, наличие на аглутинати, наличие на други формени елементи (еритроцити, левкоцити).
За определяне на фертилнта способност на мъжа се използва класификация, която е съобразена с клиничните наблюдения и практическата дейност в кабинетите по стерилитет у нас:
– нормоспермия – в 1 мл еякулат се изброяват от 40 до 120 милиона сперматозоида, 60% от тях са с нормална подвижност, скоростта на подвижност е по – висока от 20 м/сек и 75% – 85% от всичките са с нормална морфология.
– олигозооспермия – има три степени, броят на сперматозоидите в 1 мл е под 40 милиона, подвижните сперматозоиди са под 60%, скоростта е под 20 м/сек.
– азооспермия – в еякулата на мъжа липсват зрели сперматозоиди, но се срещат млади клетки на сперматогенезата. Различават се два вида азооспермия: азооспермия от тестикуларен произход и обтурационна азооспермия (напълно безплодна сперма).
– аспермия – в еякулата липсват клетки на сперматогенезата.
– аспермтизъм – болестно състояние при което липсва еякулация.
– астеноспермия – еякулатът съдържа нормален брой сперматозоиди в 1 мл, като подвижността е под 60%.
– тератоспермия – при морфологично изследване се намират повече от 50% патологични форми сперматозоиди (дефектите са предимно в главата и опашката)
– некроспермия – при изследване се установява повече от 50% неподвижни сперматозоиди в 1 мл.
– хипоспермия – количеството на еякулата е под 2 мл.
– хиперспермия – количеството на еякулата е над 6мл.
При диагностиката на мъжкия инфертилитет трябва да се има предвид и мъжката импотенция, която може да бъде основна причина за безплодие. В зависимост от причините за инфертилитет, лечението може да се проведе с активна противовъзпалителна терапия с широкоспектърни антибиотици и сулфонамиди, с последващи физиотерапевтични процедури, витамини А, В, Е, Ф12, трибестан, провирон, прегнил, тестостерон и много други. При наличие на механични препятствия, нарушаващи проходимостта на семенните канали или варикоцеле, се препоръчва оперативно лечение.

Свързани статии

Back to top button