Групово преодоляване на психологическите проблеми при безплодието

Важна част от лечението на семейства с репродуктивни проблеми е и грижата за тяхното психично здраве. Освен необходимите медицински грижи, за тези двойки е необходимо да се приложи професионална психологическа помощ. Целта на тази психологическа подкрепа е да подобри качеството на живот на семействата с репродуктивни проблеми чрез преодоляване на стреса и укрепване на емоционалното им състояние в момента на преминаването им през фазите на лечение на безплодието.

В България, освен програми подпомагащи медицинските процедури и лечение на двойки с репродуктивни проблеми, има програма за психологическа грижа и подкрепа за тези семействата. Програмата е създадена от екип професионални клинични психолози, акушер-гинеколози и експерти в неправителствения сектор, които работят в сферата на осиновяването, на Фондация „Искам бебе“.

Националната програма за социална и психологическа адаптация на двойки с репродуктивни нарушения е една от постигнатите цели на фондация „Искам бебе“, върху която работят задълбочено през годините с голям екип от експерти.

От началото на програмата, което е поставено през 2007 година, са организирани над 40 групи семинари, които са безвъзмездни. В тези мероприятия е обърната специализирана социална и психологическа грижа на над 400 жени в 13 града на страната (Варна, Бургас, Пловдив, София, Стара Загора, Сливен, Габрово, Велико Търново, Свиленград, Ловеч, Добрич, Шумен, Русе).

Важно е да се отбележи, че освен специализираната програма в медицинските заведения за асистирана репродукция има психолози, които работят както с донорите, така и с реципиентите. В тези медицински центрове се провеждат индивидуални и фамилни консултации, които подпомагат донорите и реципиентите в тяхната кауза.

Една от основните дейности на обществената програмата е да информира хората с репродуктивни проблеми. Това е така, защото в страната ни не се дава гласност на проблема, няма достатъчно източници на информация, литература, социални и медицински данни. Двойките трябва да бъдат научени да избягват често срещаните социологически и психологически проблеми като самоизолираност, гняв, стрес, ниска социализираност, смяна на изградените стереотипи и навици на живот, работна среда и други. В много от случаите семействата не комуникират достатъчно, индивидите се затварят в себе си и по този начин не могат да преодолеят болката и страховете си.

Психологичните проблеми, пред които се изправят както донорите, така и реципиентите са многобройни. Специалистите споделят, че основните въпроси, които си задава всяка реципиентка са следните: Дали ще мога да приема чуждия ембрион за мой?; Как ще се справим с негативното отношение на околните?; Как да споделим на бъдещето си дете начина, по който е заченат и дали ще срещнем неговото разочарование?. Голяма част от хората с репродуктивни проблеми, обаче пренебрегват психологическото си състояние и не поставят ясни отговори на въпроси, които застават пред тях. Те се съсредоточават върху медицинската част от лечение си, самовглабяват се в проблема си, дори това за тях се превръща във вманиачено състояние. Една от основните цели на програмата е и превъзмогването на т.нар. психологическо безплодие, което обхваща между 15 и 30 процента от всички бездетни двойки.

Поради негативно изброените затруднения, които срещат жените при своето лечение, тяхната терапия се извършва групово. Целта на групово събиране и общуване е именно преодоляването на границата между собствения проблем и това той да бъде споделен. В процеса на групова работа при жени с проблемно забременяване се създава подходящ климат за всички участници – атмосфера на доверие и откровеност, която подпомага споделянето на преживените чувства, емоции и страхове. В група жените се научават как да се справят с възникнали въпроси и ситуации в реалния живот. Груповото общуване допринася за нови модели на поведение, нови аспекти на осъзнаване на действителността, както и фокусиране върху решението на репродуктивните затруднения, а не върху самите проблеми. Целта е да се постигне хармонизиране на двата типа дейност – медицинските манипулации и психологическата подкрепа.

Георги Дойчев: Стрес и безплодие и начини за справяне с проблема

Back to top button