Доц.д-р. Стоян Йотов Танчев д.м.

Образование, квалификация, професионален опит :
ВМИ, Медицински факултет – София (1969)
Акушер-гинеколог в ПОБ-гр. Враца (1970 – 1976)
„МУ – Плевен”, катедра „Акушерство и Гинекология”, асистент (1976), старши асистент (1978), главен асистент (1983), доцент (1988), Началник клиника „Гинекология”(1988-1990), ръководител катедра по „Акушерство и Гинекология” (1991 – 2000), (2007 – 2009).
Докторска дисертация на тема: „Хипофизо-овариални взаимоотношения при болни с двустранни хронични бъбречни заболявания”(1983).
Специалност по „Акушерство и Гинекология” (1976)
Специализации в Полша, Франция и Канада по съвременни проблеми на акушерството и гинекологията.
Научна и преподавателска дейност:
Пълен лекционен курс по „Акушерство и Гинекология” (1987-2009).
Лектор на специализанти по „Акушерство и Гинекология” и общопрактикуващи лекари.
Реални публикации в български (130) и в чуждестранни (10) списания.
Съавтор на учебник по „Акушерство” (1998)
Член на държавна изпитна комисия за специалност по „Акушерство и Гинекология” (1991-2009)
Член на Специализиран съвет по акушерство и гинекология, ВАК
Научни интереси: Ръководене и обезболяване на родилния процес, фетален дистрес, акушерски инфекции, коагулопатия в акушерството, оперативна гинекология, репродуктивно здраве и контрацепция, гинекологична ендокринология, менопауза.
Ръководител на изследователски проект финансиран от „Отворено общество” (1997)
Ръководител на две успешно защитени дисертационни теми.
Членство в научни организации:
Българско дружество по акушерство и гинекология
Европейска асоциация по контрацепция
Българска асоциация по ултразвук в медицината
 
Адрес: ул. Цар Симеон 5

Град: Плевен

Област: Плевен

Страна: България

Пощенски код: 5800

Телефон: 0888212859

Фирма: Доц.д-р. Стоян Йотов Танчев д.м.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button