Диагноза на вродените аномалии на матката

Диагнозата на вродените пороци при развитието на матката е в известен смисъл трудна, а в дадени случаи и невъзможна, тъй като някои от тях протичат без клинични симптоми. При наличието на две съвършено самостоятелни матки всяка една може да менструира самостоятелно (едновременно, да се редуват или по различно време); във всяка може да настъпи бременност (самостоятелно или едновременно); раждането може да протече нормално и в такъв случай порокът на развитие обикновено остава незабелязан.

Обстоятелствата, при които са откривани малформациите на матката, могат да се разделят на две групи:

1 — по време на обикновен гинекологичен преглед при небремении жени
2 — по време на бременност и раждане.

При гинекологичен преглед на небременна жена лекарят трябва да обръща сериозно внимание върху някои сведения анамнезата.

-Дисменория, т. е. постоянни или периодични болки през пубертета, в първите месеци след менархето, особено като а н малията се придружава с атрезия на едната част при двойните образувания или е налице аилазия на даден участък от половия апарат. Откриват се хематоколиос, хематометра или хематосал-пинкси.

– Нередовни менструални цикли – със закъснения или с появяване на два пъти в месеца.

– Диспареуния и смущения или невъзможност за полов акт в периода на гюловата активност.

– При жените, изследвани за причини за стерилитет или инфертилитет, при които най-често се откриват аномалиите, да се обръща особено внимание на честотата на спонтанните аборти и преждевременните раждания.

– При целенасочения гинекологичен преглед опитният гинеколог може да палпира вдлъбване или разширяване на fundus uteri еднорога или двурога матка, хиноплазия и др. Fliegner (1986) съветва да се обръща внимание на следните симптоми и проблеми: дисменорея и хронични болки в таза, трудности при поставяне на вътрешноматочна спирала, наличие на туморна формация в таза, неотделима от матката; неуспешно прекъсване на бременност, инсуфициенция на шийката на матката. Авторът препоръчва широко ползуване на ХСГ и ехография.

При пороците в развитието на матката и влагалището освен невъзможност за полов живот, липса на менструация и наличие на болезненост могат да се наблюдават самопронзволни руптури на хематосалпиикси с вътрешно кръвотечение, понякога заплашващо живота на болната, или да настъпи инфектирането им от чревната флора. В атрезирания рог на матката или в рудиментарния рог, който не се съединява с влагалището, се образува хематометра, а понякога има и бременност. Новообразуваните формации улесняват диагнозата, но крият опасност от руптура и заплашват живота на жената, от обилно вътрекоремно кръвотечение, много по-силно от това при извънматочна тубарна бременност.

Автори: Тодор Ананиев

Back to top button