Заповед на Кирил Ананиев за дейностите по асистирана репродукция

Със заповедта Кирил Ананиев нарежда преустановяване на следните дейности по асистирана репродукция:

– започване на нови процедури по хормонална стимулация на пациентки на възраст под 39 години;
– започване на нови процедури по трансфер на размразени ембриони;
– започване на вътрематочни инсеминации;
– изследване на стерилитет, свързан с мъжки фактор;
– започване на нови процедури по даряване на яйцеклетки.

Изключение от забраната за започване на нови процедури се допуска по отношение на хормонални стимулации и процедури на естествен цикъл за пациентки с анти-Мюлеров хормон под 1 ng/ml, както и при онкологично болни пациенти по отношение замразяване на яйцеклетки или сперматозоиди с предстояща химио- или лъчетерапия.

Започнатите дейности по асистирана репродукция, които подлежат на преустановяване, съгласно заповедта, могат да бъдат довършени при стриктно изпълняване на препоръките за намаляване на риска от разпространение на COVID-19.

Продължаващите дейности по асистирана репродукция ще се изпълняват при спазване на следните условия:
– всеки пациент да се приема като потенциално заразен с COVID-19 и да се използват всички необходими лични предпазни средства от персонала;
– да се осигуряват минимум 15 минути отстояние между пункциите, както и цялостна дезинфекция на помещенията между пациентите;
– добитите яйцеклетки или ембриони да се криоконсервират;
– започналите стимулации да се завършат с оплождане и криоконсервация на ембрионите;
– когато се налага трансфер при вече започнала процедура, да се спазват всички изисквания за безопасност от заразяване с COVID-19;
– препоръчително е два дни преди фоликулната пункция пациентките да имат направен PCR тест за COVID-19 с отрицателен резултат;
– да се продължи наблюдението на ранните бременности (до 12 г.с.) след ин витро при максимални изисквания за сигурност.

Заповедта на здравния министър можете да видите в прикачения файл.

Заповед РД-01-228/21.04.2020 г.
PDF файл, 175,6 KB, качен на 21.04.2020

Свързани статии

Back to top button