Асистирани репродуктивни технологии

Замразяване-криоконсервация

Под криоконсервиране (“крио” от гр. студ) се разбира замразяване и съхраняване на клетки при много ниски температури в течен азот, чрез специални криоконсервиращи методи.

Използват се компютърно задавани температурни програми за управление на процеса на замразяване клетките могат да се съхраняват продължително време без нарушаване на тяхната жизненоспособност. Замразяват се сперматозоиди и оплодени яйцеклетки.

Замразяването на човешки гамети и ембриони е важен етап от АРТ. Той позволява да се правят донорски инсеминации, (задължително условие по СЗО е донорите да се съхраняват в криобанка), съпружески инсеминации, (когато съпругът отсъства или са налице други медицински показания), транфери на ембриони в матката на по-късен етап 2-3 години след определен ин-витро цикъл. Самото замразяване представлява поставяне на епруветките, съдържащи семенните проби в течен азот при температура от – 196 °С. В това си състояние спермата може да издържи години без това да има особено пагубен ефект върху качеството й. Броят на замразените проби зависи от количеството на еякулата.

Всяка замразена проба се отбелязва с името на пациента и датата на замразяването, като подробна информация за всички замразени проби се съдържа отделно в архива на клиниката. Предимството на този подход е че е доста по ефтин, не изисква повторна стимулация при жената, повторно взимане на яйцеклетки и се прави на естествен цикъл около периода на овулацията.

Свързани статии

Back to top button