За левкозите и лечението им

Острата левкемия е злокачествено заболяване с лоша прогноза.

Въпреки прогреса в последните десетилетия при лечението на остри левкемии при деца и възрастни , все още висок процент от пациентите нямат шанс за постигане на трайна ремисия /излекуване/.

Средно между 30% до 60% от пациентите с остра миелобластна левкемия не се повлияват от стандартната терапия известна до момента, което изисква прилагането на нови медикаменти за лечение с цел постигане на ремисия и последваща алогенна костно-мозъчна трансплантация.

Остра лимфобластна левкемия /ОЛЛ/ представлява 70-75% от левкозите при деца с пикова честота между 2 и 5 години. Ако не се лекува, заболяването завършва летално за няколко седмици или месеца. Със стандартна химиотерапия приблизително 80% от децата с ОЛЛ са без прояви 5 години след диагностицирането. При останалите 20% лечението представлява предизвикателство.

Българският опит показва, че Evoltra може да постигне значими и стабилни отговори при пациенти в детска въраст и млади възрастни, страдащи от рецидивираща/рефрактeрна остра левкемия.

За Evoltra
„Джензайм България” е предоставила на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания дарение, осигурило животоспасяващо лечение на пациенти с резистентна на стандартната терапия остра левкемия и с невъзможност за събиране на стволови клетки преди автоложна трансплантация. То е част от благотворителната кампания на „Джензайм България”, по време на която ще бъдат дарени медикаменти на стойност 1 918 406 лева на четири болници в страната: Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохемалогични заболявания, УМБАЛ „Александровска” – клиника по хематология и МБАЛ „Света Марина” Варна.

За компанията
Genzyme е една от водещите биотехнологични компании в света, част от групата на sanofi-aventis. Продуктите на компанията помагат на пациенти в над 100 страни, което прави Genzyme лидер в усилието да развива най-напредналите технологии в областта на медицината. Чрез хуманитарните си програми, компанията осигурява лечение за редки генетични заболявания, бъбречни заболявания, онкология и трансплантация, имунни заболявания. Отдадеността на Genzyme към иновациите продължава и днес със съществени клинични проучвания в тези области, както и в областта на кардиологичните болести, неврогенеративните заболявания и други състояния, за които липсва алтернативно животоспасяващо лечение.

Back to top button