XVI Софийски симпозиум по репродуктивна медицина

На 25 и 26 ноември 2022 г. ще се проведе шестнадесетото издание на Софийския симпозиум по репродуктивна медицина. И тази година престижното научно събитие се организира благодарение на съвместната работа на Института по репродуктивно здраве и Медицински комплекс „Д-р Щерев“.

След двете изминали години на пандемична обстановка и онлайн провеждане на научните събития сме щастливи, че нашият научен форум се връща отново в своята присъствена форма. Залата на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ ще бъде домакин на тазгодишното издание, което през 2022 г. ще се проведе в обновен формат и нова изцяло практическа насоченост с фокус върху младите настоящи и бъдещи специалисти. Тазгодишното издание на Софийския симпозиум ще бъде с ограничен брой участници – 50 делегати.

За пръв път водещият специализиран форум в областта на асистираната репродукция, феталната медицина и оперативната гинекология ще предложи на 50 млади настоящи и бъдещи специалисти – студенти по медицина, специализанти, млади лекари, ембриолози и биолози, иновативна практическа програма с възможност за участие в hands on workshops след предварително записване в регистрационната форма в пет направления.

Практическите занимания (hands on workshops) ще са областта на приложението на:

  • асистираните репродуктивни технологии АГ част (хормонална стимулация, пункция на фоликули, ембриотрансфер) – група от 10 души с предварителна заявка във формата за регистрация ;
  • асистирани репродуктивни технологии ембриологична и биологична част (IVF/ICSI оплождане, криопрезервация и допълнителни техники) – 4 групи от 5 души, общо 20 души с предварителна заявка във формата за регистрация
  • феталната медицина (специализирани ултразвукови прегледи в трите триместъра на бременността) – група от 10 души с предварителна заявка във формата за регистрация;
  • ендоскопската хирургия (практически занимания по оперативна гинекология) – група от 10 души с предварителна заявка във формата за регистрация;
  • хирургията на млечна жлеза (образна диагностика и биопсия на лезии на гърда) – всички делегати в симпозиума.

С новия формат на Софийския симпозиум по репродуктивна медицина ще бъде продължена успешната шестнадесетгодишна традиция, наложила това научно събитие като един от най-авторитетните форуми в изброените направления, но вече с изцяло практическа насоченост. Вярваме, че Софийския симпозиум по репродуктивна медицина ще продължи да бъде място за обучение, колаборация и обмяна на опит между водещите авторитети и млади специалисти на национално и световно ниво.

За поредна година организаторите на Софийския симпозиум в подкрепа на научното и кариерно развитие на бъдещите медици и младите специалисти, обявяват три парични стипендии – една от 500 лв. и две по 250 лв. Стипендиите ще бъдат определени чрез жребий в края на събитието. Право да участват в жребия за стипендиите ще имат само делегатите, които присъстват в залата по време на жребия и са дали своята обратна връзка в специална анкета за всички сесии от програмата.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
място на провеждане: Медицински комплекс „Д-р Щерев“,София, ул. Христо Благоев 25-31, Заседателна зала Йордана, ет. 8

25 НОЕМВРИ, 2022 (ПЕТЪК)
8:30 – 9:00 РЕГИСТРАЦИЯ
9:00 – 9:10 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ ОТ ПРОФ. АТАНАС ЩЕРЕВ
СЕСИЯ 1: ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕРНИТЕ АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПРАКТИЧЕСКО
ВЪВЕДЕНИЕ В РЕПРОДУКТИВНАТА МЕДИЦИНА В АГ ЧАСТ
9:10 – 9:30 ХОРМОНАЛНА СТИМУЛАЦИЯ, ДОЦ. МАРИЯ ЮНАКОВА, АГ РЕПРОДУКТИВЕН СПЕЦИАЛИСТ
9:30 – 10:00 ПУНКЦИЯ НА ФОЛИКУЛИ, ПРОФ. ТАНЯ ТИМЕВА, АГ РЕПРОДУКТИВЕН СПЕЦИАЛИСТ
10:00 – 10:30 ЕМБРИОТРАНСФЕР, ДОЦ. ПЕТЯ АНДРЕЕВА, АГ РЕПРОДУКТИВЕН СПЕЦИАЛИСТ
10:30 – 11:00 КАФЕ-ПАУЗА
11:00 – 11:30 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ, ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР
11:30 – 12:30 ПРАКТИЧЕСКИ WORKSHOP ПО РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА АГ ЧАСТ В IVF ОПЕРАЦИОННА И ЗАЛИ ЗА ЕТ (ГРУПА
ОТ 10 ДУШИ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА В РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА)
12:30 – 13:00 ОБЕДНА ПАУЗА
СЕСИЯ 2: ОТ ЯЙЦЕКЛЕТКАТА И СПЕРМАТОЗОИДА ДО ИЗБОРА НА НАЙ-ИМПЛАНТИРУЕМИЯ ЕМБРИОН –
ПРАКТИЧЕСКО ВЪВЕДЕНИЕ В РЕПРОДУКТИВНАТА МЕДИЦИНА В ЕМБРИОЛОГИЧНА И БИОЛОГИЧНА ЧАСТ
13:00 – 13:30 IVF/ICSI ОПЛОЖДАНЕ, ДОЦ. ТАНЯ МИЛАЧИЧ, РЕПРОДУКТИВЕН СПЕЦИАЛИСТ ЕМБРИОЛОГ
13:30 – 14:00 КРИОПРЕЗЕРВАЦИЯ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ, ЕМБР. ЛЮБОСЛАВА ВЪЛКОВА, РЕПРОДУКТИВЕН
СПЕЦИАЛИСТ ЕМБРИОЛОГ
14:00 – 15:30 ПРАКТИЧЕСКИ WORKSHOP ПО РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА ЕМБРИОЛОГИЧНА И БИОЛОГИЧНА ЧАСТ В IVF
ЛАБОРАТОРИЯ (4 ГРУПИ ПО 5 ДУШИ, ОБЩО 20 ДУШИ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА В РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА)
15:30 – 16:00 КАФЕ-ПАУЗА
СЕСИЯ 3: ХИРУРГИЯ НА ГЪРДА – ПРАКТИЧЕСКО ВЪВЕДЕНИЕ В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА РАКА НА ГЪРДАТА
16:00 – 17:00 WORKSHOP ПО БЕЗОПАСНОСТ НА МЕТОДИТЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА НА ЛЕЗИИТЕ НА ГЪРДА, ДОЦ.
ДЕСИСЛАВА КОСТОВА-ЛЕФТЕРОВА, МЕДИЦИНСКИ ФИЗИК
17:00 – 17:40 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ, MERCK БЪЛГАРИЯ
17:40 – 18:30 WORKSHOP ПО БИОПСИЯ НА ЛЕЗИИ НА ГЪРДА, Д-Р МАРИЕЛА ВАСИЛЕВА, СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИЯ НА ГЪРДА

26 НОЕМВРИ, 2022 (СЪБОТА)
СЕСИЯ 4: ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ЕНДОСКОПСКА ГИНЕКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ –
ПРАКТИЧЕСКО ВЪВЕДЕНИЕ В ОПЕРАТИВНАТА ГИНЕКОЛОГИЯ
9:00 – 9:30 ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНО ПОЛЕ В МАЛКИЯ ТАЗ И
ЕНДОСКОПСКИ ШЕВ, ДОЦ. НАДЯ МАГУНСКА, ОПЕРАТИВЕН ГИНЕКОЛОГ
9:30 – 10:30 WORKSHOP ПО ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ В ЕНДОСКОПСКА ОПЕРАЦИОННА (ГРУПА ОТ 10
ДУШИ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА В РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА)
10:30 – 11:00 КАФЕ ПАУЗА
СЕСИЯ 5: ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕРНАТА МАЙЧИНО-ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА – ПРАКТИЧЕСКО
ВЪВЕДЕНИЕ В ФЕТАЛНАТА УЛТРАЗВУКОВАТА ДИАГНОСТИКА
11:00 – 11:30 – НОВОСТИ В МАЙЧИНО-ФЕТАЛНАТА МЕДИЦИНА, ДОЦ. ПЕТЯ ЧАВЕЕВА, АГ СПЕЦИАЛИСТ ПО
ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА
11:30 – 13:00 – WORKSHOP ПО УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА ПО ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА (ГРУПА ОТ 10 ДУШИ
С ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА В РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА)

Източник:
Медицински комплекс "Д-р Щерев"

Свързани статии

Back to top button