Д-р Манева: Семейството, моят дом, болницата и университета са целият ми живот

1. Д-р Манева, представете се за нашите потребители.
Родена съм в мразовита утрин на една неделя – 17 декември през 1950 г. в Плевен. Обичам този град! Завърших МА в гр. София през пролетта на 1975 год. и същата година на 1 юни започнах работа в болницата, която днес управлявам. Моята специалност е анестезиология и реанимация. Освен лекар съм и преподавател в МУ-Плевен. През всичките тези 37 години отказвах предложения за работа в друга болница, друг град или държава – дори за 1 ден, дори за 1 час.

Семейството и моят дом, болницата и университета са целият ми живот. Поради това с умиление казвам „моята Болница” и „моят Университет”.

2. Как решихте да се насочите към лекарската професия?

Харесва ми. Медицината не е само професия. Освен наука е съзнание, любов, внимание, нещо повече от кариера. Тя е призвание и хуманитарна мисия. Това е моето призвание и моята мисия.

3. Поехте болницата от кмета на Плевен проф. д-р Димитър Стойков . В какво състояние е тя?

Имах удоволствието да бъда Заместник Изпълнителен директор в неговия екип – 1 година и 9 месеца. През този период извървях прехода от медицина към здравеопазване. Проф. д-р Стойков стабилизира финансово болницата. Той е един успешен директор.

4. Сега срещате ли подкрепа от проф . д-р Димитър Стойков в качеството му на кмет?

Подкрепя ме. Имаме еднакъв интерес – болницата да е финансово стабилна и да предлага професионална, висококвалифицирана и почтена здравна услуга. Благодаря на екипа, с който вървя по пътя към тази цел – предани и отговорни хора. Благодаря на колeгите и служителите в болницата, които ни подкрепят, съпричастни са с трудностите и непопулярните мерки при решаването им, строгата финансова дисциплина. Благодаря на всички за търпението по време на криза и реформа. И днес болницата е в стабилно финансово състояние! Със заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-234/11.10.2012 УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД е акредитирана с отлична оценка за цялостна медицинска дейност за срок от 5 години.

5. Имали сте шанса да специализирате във водещи европейски болници. Не сте ли се замисляли да работите извън България?

Да. Най-дълго време бях в Брюксел в болница „Еразъм Ротердамски” – център на европейската медицина. Очарована съм от всичко там, но се върнах. И винаги ще се връщам. Никога не съм пожелала да остана, живея и работя извън България.

6. Какъв е средният месечен брой на пациентите и успявате ли да се справите с толкова голям наплив?

За една година в лечебното заведение се лекуват приблизително 44 000 души. Всеки ден постъпват около 135 души и толкова я напускат. Леглата са 930. Имаме структури по всички медицински специалности с изключение на кардиохирургия и трансплантология. Успяваме. Гордея се с това.

7. МБАЛ „Георги Странски” е едно от най – големите болнични заведения в България. Кои са основните проблеми, съпътстващи дейността?

Освен най-голямата, тя е и Уникална. В нея има четири отделения с функция на диспансер – онкологичен, психиатричен, кожен и пневмофтизиатричен. Единственият робот „Да Винчи” на Балканите и сертифицирани екипи за роботизирана хирургия на гинекологични и урологични операции под ръководството на Професор доктор Григор Горчев – Ректор на Медицински университет- Плевен.
Основен проблем – недофинансиране. В условията на криза е трудно, но доказахме, че може да се постигне и задържи финансова стабилност.

8. Колко специалисти работят в момента тук и има ли проблем с липсата на достатъчно кадри? Всички знаем, че преди години лекарите масово бягаха от Плевен.

В болницата работят 435 специалисти лекари, които са достатъчно за извършване дейността по клинични пътеки, за които УМБАЛ – Плевен е сключила договор с НЗОК, а те са всички с изключение на кардиохирургия и трансплантология. През последните две години единици са напусналите.

9. Как успявате да задържате лекарите – достатъчно добре платени ли са?

Болницата е Университетска. По-голяма част от лекарите са и преподаватели. Малко са лечебните заведения, които дават възможност да лекуваш и да преподаваш. Това носи голямо удовлетворение. Дали са достатъчно добре платени – това е относително понятие. Зависи на кой за какво не му стигат парите. В условията на криза е критерий за морал.

10. Разполагате ли с достатъчно апаратура и има ли средства за закупуването на нова техника?

Болницата разполага с необходимата модерна апаратура. Много е трудно с ограничения финансов ресурс, но се справяме. През 2011 год. беше закупена апаратура за 1 900 000 лв. – собствени средства. През 2012 и до края на 2013 година УМБАЛ – Плевен ще получи апаратура за около 6 млн. лева за ранно откриване и лечение на онкологични заболявания по Проект BG161РО001/1.1-08/2010/002 “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен”, част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

11. Какво е Вашето мнение за прогнозите, че само след десетина години у нас ще има сериозен недостиг на кадри, защото голямата част от лекарите ще потърсят по – добри условия в чужбина?

Не бих искала това да е истина. Човек не живее добре там, където вятърът не знае името му. Ако повече лекари научат и осъзнаят тази древна индианска мъдрост, сигурно по-малко ще напускат България.

12. Коя е Вашата най – голяма мечта?

Да не спирам да мечтая!

Back to top button