Проследяване на бременността след инвитро оплождане

Проследяването на бременността след инвитро оплождане е от изключителна важност за всяка бъдеща майка, a добрата пренатална грижа е най-сигурната предпоставка за протичане на здравословна и спокойна бременност без усложнения.

Въпреки че бременностите след инвитро оплождане не се различават коренно от конвенционалните, е важно да бъде обърнато внимание на определени фактори, за да бъде проведен качествен пренатален скрининг.

На първо място трябва да се има предвид по-високата средна възраст на бременните жени, заченали ин витро. Тя сама по себе си е рисков фактор за развитие на заболявания като гестационен диабет, високо кръвно налягане и др. Същевременно с напредването на възрастта се повишава честотата на хромозомни аномалии при плода като синдром на Даун, синдром на Едуардс и др. Това се наблюдава най-отчетливо след 35-годишна възраст.

Смята се, че след ИКСИ процедура честотата на хромозомните отклонения е по-висока, но все още се провеждат допълнителни проучвания по този въпрос. При всички бременни, преминали процедура по яйчникова стимулация, могат да се установят отклонения в биохимичните маркери, които се използват за определяне на риска от хромозомна аномалия (биохимичен скрининг – БХС) и това да се отрази негативно на точността на резултатите.

Друга особеност на ин витро оплождането е по-големият брой многоплодни бременности. Като правило честотата на аномалиите при близнаци е по-висока, независимо от начина на забременяванe. От изключителна важност при тези случаи е, че стандартният биохимичен скрининг за хромозомни аномалии е неприложим.

Не на последно място бременните жени, възползвали се от методите на асистираната репродукция, са значително по-резервирани към инвазивните процедури за установяване на генетични аномалии като амниоцентеза и хорионбиопсия. Известен е фактът, че тези интервенции крият риск от спонтанен аборт и други усложнения по време на бременността.

Все повече бременни жени, заченали ин витро, се възползват от неинвазивния Пренатест за ранно установяване на хромозомни аномалии при плода. Технологията, която се използва за извършване на анализите, не зависи от метода на оплождане – изследването може да бъде направено след ин витро оплождане както със собствена, така и с донорска яйцеклетка.

Тестът е приложим за едноплодни и многоплодни бременности, като се отличава с висока чувствителност и специфичност на анализа, дава категоричен резултат и е напълно безопасен както за майката, така и за бебето, което го прави предпочитана алтернатива сред бременните.

Back to top button