Прееклампсия

Прееклампсията е много сериозно състояние, което се проявява по време на бременност и след периода на раждане. То засяга и майката и бебето. Това е бързо прогресиращо състояние, което се характеризира с повишено кръвно налягане, наличие на белтък в урината, отоци (най-вече в областта на лицето, ръцете и краката), рязко повишаване на теглото, главоболие. Налага много внимателно наблюдение от специалисти на майката и на бебето.

Ранното проследяване на симптомите и изследванията са изключително важни за ранното овладяване на това състояние, което носи риск за живота и на майката и на плода.
Симптомите са високо кръвно налягане– над 140/90mmHg, бързото увеличаване на тегло ( >1,5-2 кг / седмично ), нарушения в съня, отоци в крайниците и лицето, повишен белтък (албумин) в урината (протеинурия), силно главоболие, гадене и повръщане, болки и чувствителност в горната част на корема, промяна в начина на виждане – замъгленост, двойни образи, временна загуба на зрението, чувствителност към светлина.
Повишен риск за развитие на прееклампсия има при жени с генетично предразположение (до 50% увеличава риска от развитие на прееклампсия), по-вероятно да се случи при първа бременност(при следващи рискът рязко спада), при бременни жени над 40 години, жени, които страдат от високо кръвно налягане, диабет, бъбречни заболявания, някои автоимунни заболявания, при жени с наднормено тегло, при многоплодна бременност, прекарана прееклампсия при предишна бременност.
Прееклампсията се проявява през периода на бременността – след 20 гестационна седмица, въпреки, че е възможно да се случи и по-рано. Може също и до 6 – 8 седмици след раждането (най-често до 48 часа след раждането). Засяга от 3 до 8 % от бременните.
Заболяването протича с различна тежест при бременните. Различаваме 3 степени.
1. Хипертония без белтък в урината и без отоци.
2. Прееклампсия с белтък в урината и/или с отоци (умерена и тежка форма);
3. Еклампсия – протеинурия, отоци и конвулсии. Еклампсията представлява най-тежката форма на прееклампсия. За да се стигне до нея обикновено причината е в отсъствието на наблюдение върху бременната, неправилната диагноза или неправилното или неуспешно лечение с магнезиев сулфат.
Колкото по-рано и в по-тежка степен се прояви, толкова по-опасно е положението за майката и за бебето. При тежка форма на прееклампсия се увреждат много органи (включително белите дробове, бъбреците и мозъка), което може да има много сериозни, дори животозастрашаващи последици. При тежки форми на еклампсия може да се стигне до кома с фатални последици за майката и плода. Като профилактика на прееклампсията/еклампсията се препоръчват ниски дози аспирин на жени с висок риск от развитие на заболяването (никога не вземай аспирин по време на бременност, освен ако не е предписан от наблюдаващия те гинеколог). Доказаната прееклампсия налага бременната да остане на легло. Следят се кръвното налягане и нивото на белтък в урината. В някои случаи бременните с диагностицирана еклампсия и прееклампсия временно се стабилизират с магнезиев сулфат интравенозно в болнична обстановка, като постоянно се следи нивото на кръвното налягане, протеинурията и магнезиевата токсичност. Преди 37 гестационна седмица, ако майката и бебето са в добро състояние (и ако наблюдаващия гинеколог прецени), може да не се избързва с предизвикването на раждане, но при редовно следене на рисковите показатели. След 37 г.с. най-често се пристъпва към предизвикване на раждане, за да се избегнат рисковете.

Back to top button