Маточните тръби – причини за безплодие

Причините за безплодие от страна на маточните тръби най – често се дължи на запушването им, на стеснения в отделни участъци, на сраствания оказващи влияние на подвижността на маточните тръби, на нарушения във функцията на тръбата.

При прекаран възпалителен процес, най – често срещаната причина за безплодие е непосредственото органично поражение на тръбите. Особено внимание трябва да се обръща на жените, претърпели резекция на яйчниците, където съществуват сериозни предпоставки за сраствания. Те нарушават проходимостта на тръбите в абдоминалния им край (към яйчника). 

Запушването на маточните тръби представлява абсолютна причина за безплодие, тъй като се явява механична преграда за преминаването на сперматозоидите към яйцеклетката и на яйцеклетката към маточната кухина. Измененията в тръбите се представят в пълна или частична непроходимост на тръбата, в поражения в мускулния й слой, перитубарни сраствания (извън тръбата) или функционални смущения, които водят до промени в съкратителната способност на тръбите. Пораженията на маточните тръби се срещат по – често в абдоминалния им край и по рядко в средната им част.

Основен фактор предизвикващ възпалителен процес на тръбите се явяват патогенните микроорганизми. Най – честите причинители са: гонококи, пневмококи, трихомони, стафилококи, микоплазми, хламидии, стрептококи, Кандида албиканс. В практиката се наблюдава голямо разнообразие на факторите формиращи тубарната патология. Това разнообразие обуславя и разнообразната клинична картина на заболяванията, което създава трудности при ранното им диагностициране и лечение. Устойчивостта на причинителите към медикаментозното въздействие допълнително усложнява проблема.

При запушване на маточните тръби вследствие на прекарана гонорея е характерна двустранността на пораженията. Клинично се наблюдават три вида поражения на тръбите: – гонореен салпингит, – гонореен салпингоофорит, – гонореен пелвиоперитонит. Прогнозата за причинените поражения след прекарана гонорея, които биха могли да доведат до безплодие зависят от стадия от който е започнало рационалното лечение.
Най – честата причина за увреждане на маточните тръби след усложнено раждане или аборт е стрептококовата инфекция. Измененията са най – често едностранни и засягат различни отдели на тръбите.

Гениталната туберкулоза засяга жени най – често в репродуктивна възраст и е причена за дифузни поражения на органите в малкия таз с последващо тубарно безплодие. Различават се няколко клинични стадия в динамиката на поразяване на тръбите от туберкулоза: – огнищни поражения, – инфилтративни поражения, – казеозни поражения, – ръбцовосрастващи поражения. При запушване на тръбите от туберкулозно естество се касае най – често за латентна форма на генитална туберкулоза.

Ендометриозата на маточните тръби може да бъде причина за безплодие или извънматочна бременност, поради непроходимостта на тръбите и образуваните сраствания около тях. От практиката се знае, че ендометриозата не се разпознава лесно, за това заболяване не се мисли достатъчно и по тези причини тя не се открива навреме и съответно не се провежда адекватно лечение.
Чести причини за тубарното безплодие са възпалителните процеси в съседни органи – острият и хроничен апендицит, инфекциозните и възпалителни заболявания на червата.

Тубарното безплодие може да бъде причинено и от сраствания в малкия таз, предизвикани от прекарани операции и особено след извънматочна бременност. Това е и причина за голяма част от случаите с вторично безплодие. Значение имат срастванията, които причиняват притискане, прегъване на тръбата или я дистанцират от яйчника.

До тубарно безплодие води и наличието на туморни формации в маточното тяло и яйчниците на жената. Разположението им е предпоставка за механично притискане на тръбите и промени в техните функции, а яйчниковите кисти нарушават и анатомичния строеж.

Свързани статии

Back to top button