Гроздовидна бременност

Гроздовидна бременност е патологична промяна на плодното яйце с нарушения на стромата на хориалните клончета и пролиферация на епитела на трофобласта.

Причини: все още не са изяснени, независимо че заболяването е известно още от времето на Хипократ.

Патологоанатомични промени: те може да обхванат целия хорион или да бъдат частични в около 2% от случаите, когато процесът ангажира различни по големина части от него. Макроскопски мехурчетата са с големина 2 до 25мм., сивобелезникави, кръгли или удължени по форма.

Гроздовидна бременност 2Клинична картина: характерни са кръвотечения от гениталиите и значително по-големите размери на матката от срока на бременността. Кръвотечението започва още от първите седмици на бременността, но може да се появи и в 12-а – 20-а г.с. По отношение на количеството то може да стигне и до 500 -1000 мл. Към този основен симптом се прибавяти нервновегетативни нарушения, нарушения в дейността на бъбреците и черния дроб, повишено кръвно налягане. Общото състояние е увредено, има подчертано намаление на телесната маса, безсъние или сомнолентност. Кожата и лигавиците могат да бъдат иктерични, има изразени отоци по долните крайници, повишено кръвно налягане, учестена сърдечна дейност. Матката е увеличена обикновено два пъти повече от гестационната възраст и има участъци с различна консистенция. Не се чуват детски сърдечни тонове и не се опипват детски части. Биологичните проби за бременност са положителни, титърът на ЧХГ е силно повишен. При ултразвукова диагностика се наблюдава картината на т.нар. снежна буря, без да се виждат елементи на плода. При прегледи или чрез ултразвук могат да се открия лутеинови кисти на яйчниците. В повечето случаи бременността спонтанно се прекъсва до 12-тата г.с. или най-късно между 16-а и 20-а г.с

Лечение: след поставяне на сигурна диагноза съдържимото на матката трябва да се евакуира с аспирационен кюртаж. Антибиотичното лечение е задължително. Активно диспансерно наблюдене се осъществява за срок от две години, като първите три месеца е желателно да се правят контролни преглиди ежемесечно. Също така се изследва и урина за наличие на хорионгонадотропин.

Back to top button