Диагностика и лечение на имунологично обусловените спонтанни аборти

Според Световната здравна организация, загубата на ембрион или плод под 500 грама, което отговаря на 20-а седмица от бременността, се определя като аборт. Две и повече загуби на плода се определят като хронични спонтанни аборти или хабитуални аборти. Причините за хабитуалните аборти са разнообразни. Те биват: анатомични, ендокринни, генетични, инфекциозни, генетични и имунологични.

bremennost miscarriagesИмунологичните фактори могат да повлияят вгнездването на ембриона в маточната лигавица или върху неговото развитие и преживяемост.
При диагностиката на имунологично обусловените спонтанни аборти в Клиника Бора се прилага подход, основан на опита на водещите специалисти у нас, в Европа и САЩ.
Най-добре е изследванията и консултациите да се провеждат преди планирането на следваща бременност. Подлежащи на изследване са преди всичко жени без живородено дете с два или повече спонтанни аборта.

Изследванията включват установяване на повишен риск от тромбози, наличие на автоантитела, нарушения в съотношението на клетките на имунния отговор в периферната кръв и медико-генетично изследване. При необходимост, в завсимост от получените разултати, се назначава консултация с ендокринолог.

Лечението включва няколко групи препарати. Подходът е индивидуален, в зависимост от лабораторните резултати, препоръките на консултанта и историята на предшестващите аборти. Лечението е с най-висока успеваемост, когато е съгласувано с подготовката за асистирана репродуктивна технология – инсеминация, „оплождане ин витро”. То се преценява индивидуално в хода на бременността, в зависимост от лабораторните показатели и ехографския контрол на плода.
Автор: Проф. д-р Василий Ишев
Ин Витро Център БОРА

Още по темата:
Спонтанни аборти
Още за спонтанните аборти
Спонтанните аборти – Диагностика и терапия

Back to top button