Д-р Антон Баев

Д-р Антон Баев – специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

Завършва медицина в Медицински Университет – София с пълно отличие – “Златен Хипократ” за максимални резултати в хода на следването.

БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ  награждава Д-р Антон Баев с орден за отлични резултати в хода на обучението си в Медицински Университет – София

Започва специализация по акушерство и гинекология в Клиниката по Акушерство и Гинекология към Университетската Болница за Активно Лечение ”Света Анна” – София и Първа Специализирана Акушеро- Гинекологична болница за Активно Лечение “Света София.”

Печели стипендия на Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) – Немското Дружество по Научен Обмен. Работи в Германия 3 месеца в Universitätsfrauenklinik, Frankfurt am Main, Рrof. Frank Louwen – Университетска клиника по акушерство и гинекология във Франкфурт по въпросите на високо рискова бременност, ултразвуково изследване и Доплерова велосиметрия, интраутеринна ретардация – причини и поведение.

Работи като гостуващ лекар вCHUde Besançon, Service d’Obstétrique et Gynécologie, Clinique de gynécologie opératoire, prof. Maillet – Клиника по оперативна гинекология, Безансон, Франция по проблемите на биполярната коагулация като алтернатива на класическата хирургична техника.

Д-р Антон Баев – Призната специалност по “АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА ”

От 01.01.2008 е член на екипа на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ “АФРОДИТА” където работи по проблемите на диагностиката и лечението на стерилитета.
Провежда изследвания за започване на ин-витро оплождане, контролирана яйчникова хиперстимулация при асистираните репродуктивни технологии, пункция на яйчниковите фоликули под ултразвуков контрол и аспирация на яйцеклетки, трансфер на ембриони в матката под ултразвуков контрол, подготовка на лигавицата на матката за трансфер на замразени ембриони и оплодени донорски яйцеклетки, профилактика и лечение на усложненията на асистираните репродуктивни технологии – яйчников хиперстимулационен синдром, усложнения след яйчникова пункция и др.

Д-р Антон Баев – КУРСОВЕ :

Квалификацонен курс по “Интензивно лечение” в клиниката по Анестезиология, Реанимация и Интензивно лечение, УМБАЛ ”Св.Анна”АД, София.

Ултразвукова диагностика в акушерството – фетални аномалии в първи и втори триместър на бременността, Johann Wolfgang Goethe – Universität, Frankfurt am Main, Deutschland, Prof. Dr. Med. F.Louwen.

Ултразвукова диагностика в гинекологията и на заболяванията на доброкачествените и злокачествените тумори на млечната жлеза, Johann Wolfgang Goethe – Universität, Frankfurt am Main, Deutschland, Prof. Dr. Med. F.Louwen.

Обучение по проблемите на стерилитета и методите за асистирана репродукция в АГ Болница “Д-р Щерев”/ д-р Тимева/.

Обучение по проблемите на стерилитета и методите за асистирана репродукция в МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ “АФРОДИТА” под ръководството на д-р Пападопулос.

Обучение по проблемите на стерилитета и методите за асистирана репродукция в КЛИНИКАТА ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ, БОЛНИЦА “МИТЕРА”- АТИНА, ГЪРЦИЯ / Mr. Giles Palmer, Director of Assisted Conception Unit,MiteraHospital,Athens,Greece.

Сертификат практикуване на асистирани репродуктивни технологии, издаден от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ “АФРОДИТА” /Медицински Директор д-р Иван Колчаков/ и КЛИНИКА ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ, БОЛНИЦА “МИТЕРА”- АТИНА, ГЪРЦИЯ / Mr. Giles Palmer, Director of Assisted Conception Unit,MiteraHospital,Athens,Greece.

Свидетелство за професионална квалификация и правоспособност по “ДИАГНОСТИЧНА ЛАПАРОСКОПИЯ В ГИНЕКОЛОГИЯТА”, практически и теоритичен курс по гинекологична лапароскопия, Телекомуникационен Ендоскопски Център / ТЕЛЕЦ /, Медицински Университет – Плевен, Ректор на МУ, Директор на ТЕЛЕЦ и на курса – Професор д-р Григор Горчев, д.м.н.

ГИНЕКОЛОГИЧНА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ – тематичен курс за специалисти по акушерство и гинекология, база – СБАЛАГ “МАЙЧИН ДОМ”, Доц. д-р Сираков.

БЕЗПЛОДЕН БРАК И АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ – тематичен курс за специалисти по акушерство и гинекология, база – СБАЛАГ “МАЙЧИН ДОМ”, Доц. д-р Сираков.

ГИНЕКОЛОГИЧНА ЛАПАРОСКОПИЯ И ХИСТЕРОСКОПИЯ – тематичен курс за специалисти по акушерство и гинекология, база – СБАЛАГ “МАЙЧИН ДОМ”, Доц. Д-р Тюфекчиева.

УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА – тематичен курс за специалисти по акушерство и гинекология, база – СБАЛАГ “МАЙЧИН ДОМ”, Доц. Виолета Димитрова.

КОЛПОСКОПИЯ И ДЕСТРУКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПРЕКАНЦЕРОЗИ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА – тематичен курс за специалисти по акушерство и гинекология, база – СБАЛАГ “МАЙЧИН ДОМ”, Доц. Златков.

Курс по гинекологична ендокринология – „Поликистозната болест на яйчниците”, организиран о т Европейската асоциация по човешка репродукция , /Policystic ovary syndrom, Sofia, Bulgaria, ESHRE, X. 2011.

Курс по гинекологична ендокринология – „Оптимизиране на циклите при ин витро оплождането с цел постигане на максимален резултат”, организиран о т Европейската асоциация по човешка репродукция , / How to optimize the IVF cycle, Istambul, Turkey, ESHRE, VI. 2012.

Курс по ендоскопски техники в репродуктивната медицина, организиран от АГ Болница „Д-р Щерев“, София, България, XI 2012.

Курс по гинекологична ендокринология – „Ин витро стимулация при протокол с използване на антагонист ”, организиран от Европейската асоциация по човешка репродукция –/The antagonists in the ovarian stimulation cycles, Hamburg, Germany, ESHRE, IX. 2012.

Свидетелство за професионална квалификация и правоспособност по “ДИАГНОСТИЧНА И ОПЕРАТИВНА ЛАПАРОСКОПИЯ В ГИНЕКОЛОГИЯТА”, ІІ – ро ниво , практически и теоритичен курс по гинекологична лапароскопия, Телекомуникационен Ендоскопски Център / ТЕЛЕЦ /, Медицински Университет – Плевен, Ректор на МУ, Директор на ТЕЛЕЦ и на курса – Професор д-р Григор Горчев, д.м.н.

Курс по качество и безопасност на Асистираните Репродуктивни технологии / Quality аnd Safety in ART/ – / “Регулация на качеството и безопасността на АРТ – Европейските тъканни и клетъчни директиви ”/, /” Regulation of quality and safety in ART – the EU Tissues and Cells Directive perspective “, ESHRE, IX, Dublin, Ireland 2012.

Курс по репродукривна хирургия – “ Ендоскопски техники в репродуктивната медицина “, организиран о т Европейската асоциация по човешка репродукция – ESHRE, IX. 2012/ “Endoscopy in reproductive surgery”, Leuven, Belgium, IX 2012.

Курс по качество и безопасност на Асистираните Репродуктивни технологии
/ Quality аnd Safety in ART и гинекологична ендокринология – “Бъдещи иновации в Асистираните Репродуктивни Технологии”, /”Future innovations in ART”/, организиран о т Европейската асоциация по човешка репродукция – ESHRE, II 2013, Brussel, Belgium.

Курс по качество и безопасност на Асистираните Репродуктивни Технологии / Quality аnd Safety in ART – “Ултразвуковото изследване в репродуктивната медицина “/, “Ultrasound in reproductive medicine”, организиран от Европейската асоциация по човешка репродукция – ESHRE, III 2013, Maribor, Slovenia.

Курс по репродуктивна хирургия, / Specialist Interest Group Reproductive Surgey / – “ Влиянието на репродуктивната хирургия за повишаване на бременността след АРТ “ – / The impact of reproductive surgey in increasing pregnancy rates in ART/, организиран от Европейската асоциация по човешка репродукция – ESHRE, IV 2013, Iasi, Romania.

Курс по гинекологична ендокринология , “ Оптимизиране на ин витро циклите, с цел максимални резултати „ / „Optimizing IVF outcome “ /, Middle East Fertility Society Exchange Course, London, United Kingdom, VII, 2013.

Курс по гинекологична ендокринология и по репродуктивна хирургия – ESHRE Workshop – „ Аномалиите на женските полови органи и тяхното значение за репродукцията „, / Female genital tract congenital malformations – new insights in an old problem „/, IX, 2013, Thesaloniki, Greece.

Курс по гинекологична ендокринология – ESHRE Workshop – „ Поликостозната болест на яйчниците – нови аспекти „, / PCOS – new insights into an old subject „/, ESHRE, X, 2013, Rome, Italy.

Курс за гинеколози с интереси в областта на ранната бременност ESHRE Workshop – ESHRE Special Interest Group Early Pregnancy and Task Force Basic Scientist in Reproductive Medicine. /“ От ранна бременност, до по-късните етапи в живота „/ “ From ealry pregnancy to later in life „/ ESHRE, XI, 2013, Brussel, Belguim.

Курс по гинекологична ендокринология – ESHRE Workshop – “ Първична преждевременно яйчникова недостатъчност – нови аспекти и препоръки “ / “ Primary preamature ovarian insfufficiency – POI, Update and Guideline presentations „/
ESHRE, XI, 2013 Utrech, Netherlands.

Курс по „Запазване на фертилитета – от техники до приложения в клиничната практика“ – ESHRE Workshop „Fertility preservation: from technique to implementation in clinical practice“. – / oranised by the Special Interest Groups Ethics & Law, Psychology & Counselling and Safety & Quality in ART, the Paramedical Group and the TF Fertility Preservation in Severe Diseases. / Amsterdam – The Netherlands, 14-15 March 2014.

Курс по „Репродуктивна хирургия“ ESHRE – Уъркшоп „Въздействието на репродуктивната хирургия върху кръстосани разговори между ембриона и ендометриума“ – / организиран в Академията на науката във Виена, Австрия, 11-12 април 2014 г.

Курс организиран от ESHRE – Workshop „Стволовите клетки: произход, генетика, свойства и значение за запазването на фертилитета“ – /Stem cells: origins, genetics, properties and significance for fertility preservation/ – April 2014, Brussels.
Курс по клинична андрология „ Лечение на мъжа с цел повишаване на фертилитета с медицина на доказателствата“- /“Treating the man with evidence based medicine.”/ Курс организиран от ESHRE, Munich, Germany, June 2014

Д-р Антон Баев – СТАТИИ :

“ClimacteriuM”, списание на Бългаската асоциация по Андропауза и Менопауза, под ръководството на доц. Елиан Рачев, резюмета на оригинални статии по проблемите на климактеричната медицина.
1. “Естрогените и кожата” /“Estrogens and the skin”/;

2. “Рискът от рак на гърдата и Хормоналната Заместителна Терапия” /“The risk of breast cancer and Hormonal Replacement therapy”/;

3. “Хормоналната Заместителна Терапия и преживяемост след колоректален карцином”/“Hormonal replacement therapy and survival after colorectal cancer diagnosis”/;

4. ”Злокачествените заболявания и сърдечно-съдовия риск при ХЗТ вероятно са различни при различните прогестогени: нови епидемиологични данни”- “The malignant diseases and the cardiovascular risk byHRT”;

5. “Прогестогените в гинекологията : от фармакологията до лечението”/”The progesterons in the gynecology: by the pharmacology to the treatment”;

6. “Хормоналната заместителна терапия, ракът на гърдата и туморната патология”/” Hormonal Replacement therapy, breast cancer and tumor pathology ”/

• “Промени в Доплеровата велосиметрия при преносена бременност”- 23 Deutscher Kongress fur Geburtshilfe und Neonatologie, ICC Berlin 2007 под ръководството на Johann Wolfgang Goethe – Universität, Frankfurt am Main, Deutschland, Prof. Dr. Med. F.Louwen

• “Интраутеринна растежна рестрикция – диагноза, причини, поведение и лечение” под ръководството на Johann Wolfgang Goethe – Universität, Frankfurt am Main, Deutschland, Prof. Dr. Med. F.Louwen

• Печели конкурса за млади акушер-гинеколози на тема “Оралната контрацепция”, организиран от фармацевтичната компания Gedeon Richter

•  Пише статии в популярното списание “Здраве”, създадено за широката аудитория по проблеми от областта на акушерството и гинекологията /Механизъм на нормалното вагинално раждане, Раждането с епидурална анестезия, Цезаровото сечение – рискове и усложнения, Хемолитична болест на новороденото, Прееклампсията, Преждевременното раждане, Човешките папиломни вируси и рака на маточната шийка, Мониторен контрол на вагиналното раждане, Съвременни асистирани репродуктивни технологии, Рак на яйчниците, Рак на ендометриума, Миома на матката и т.н.

Д-р Антон Баев е член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология, Българската асоциация по стерилитет, ESHRE – European society of human reproduction and embryology/ Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология/.

Езици: английски и немски език

Източник:
Д-р Антон Баев

Свързани статии

Проверете също
Close
Back to top button