Проблеми на бременността

Бременност и тесен таз

Съмнение за тесен таз възниква още при общия оглед на бременната – нисък ръст, масивен скелет, къси крака, окосмяване от мъжки тип, неправилна походка, парализи и парези на долните крайници. От анамнестичните данни важни са тези за прекаран в детството рахит, остеомиелит на тазовите кости, детски паралич, по-късно прохождане. Данните от общия преглед и от анамнезата трябва да се приемат с необходимата предпазливост. Дори и при налично стеснение на таза, особено ако то не е по-силно изразено, първото раждане може да протече нормално и аномалията да се прояви клинично едва при следващите раждания, когато и размерът на плодовете е по-голям.

Протичане на бременността при тесен таз. Бременността протича по начало без отклонения от нормата. Към края на бременността може да се открият симптоми, които дават основание да се мисли за тесен таз:
– главата на плода при първораждащи не навлиза в малкия таз в последните 2-3 седмици преди термина. Причина за относително високото положение на главата може да са и други фактори – едър плод, тумори в малкия таз и др.
– при здрава коремна мускулатура особено при първораждащи частта от коремната стена над симфизата е издута силно напред – остър корем.
– при отпуснати коремни стени, разтегнати от предишни раждания, матката става подчертано подвижна, наклонява се прекомерно напред или встрани в зависимост от положението, което заема бременната, и често създава затруднения при движение – увиснал корем.
– липса на добро прилягане и центриране на главата на плода към входа на таза и по-чести неправилни положения на плода.
– най-честите форми на тесен таз са съчетани със стеснение още на входа на таза. Това води до неправилно поставяне на главата във входа на таза и задържане на това неправилно положение при спускане в кухината на малкия таз. Задно тилните, предно черепните и дефлексионните положения на главата са често причинени от различните видове стеснение на таза. Честотата на неправилните положения на главата при тесен таз е 2 до 3 пъти по-висока, отколкото при нормални размери на таза. При липса на аномалии на таза главично положение на плода се наблюдава при около 96% от ражданията. При тесните тазове честотата на главичните предлежания е около 80%.
– при някои случаи с по-леки степени на стеснение на таза в края на бременността главата може да навлезе в кухинатая на таза. При тези случаи добре извършеното вагинално изследване може да открие прекомерна конфигурация на черепните кости (възсядане на костите). Това става още преди започване на родилната дейност под влияние на контракциите.
– поради липса на добре изразен пръстен на съприкосновението контракциите на бременността водят до преминаване на задните води към долния полюс на околоплодния мехур.

Задължение на женските консултации е да открият бременните със съмнение за тесен таз и да ги насочат за хоспитализация около 15 дни преди термина. Своевременната хоспитализация намалява в значителна степен рисковете, свързани с раждането.

Раждане при тесен таз. Главата на плода, която е най-голямата му част, остава високо както при първораждали, така и при многораждали. В някои случаи липсва и доброто ориентиране на главата към входа на таза. Началните маточни контракции изместват част от задните води в долния полюс на околоплодния мехур, преразтягат го и водят до пукане на околоплодните ципи. При непълноценен пръстен на съприкосновение околоплодните води може да изтекат напълно, което дава отражение върху хода на раждането – сухо раждане. Чести са и случаите с пролапс на дребна част или пъпна връв. Спускането на главата в костния таз е възможно само при умерените степени на стеснение на таза и при наличие на силна и продължителна маточна активност. Раждането е по начало удължено и често съпътствано с вторична родилна слабост.

Тагове

Свързани статии

Back to top button
Close