Здравно образование в училищата

Учениците от 1 до 12 клас ще изучават и здравно образование.

Това предвиждат подготвяни промени от МОНМ и МЗ, които ще залегнат в Закона за средното образование. Целта е децата и младежите да получат нужната култура, която да им помага да съхраняват здравето си и да бъдат толерантни към хората с различни заболявания.
Допълнителното здравно образование ще включва теми като вредата от употребата на наркотици, превенция на ХИВ и СПИН, как да се храним здравословно, поддържане на добра лична хигиена, какво е донорството, как да се оказва първа помощ, как да пазим репродуктивното си здраве и др.
Тези проблеми биха могли да се залегнат в обучението по биология и здравно образование, така и в задължителноизбираемите и свободноизбираемите часове, както и в часа на класа. По решение на училището може да намери място и в извънкласни и извънучилищни дейности. Също така всяко учебно заведение ще трябва да има и конкретен план за осигуряване на здравословен начин на живот на учениците и преподавателите им. Това може да бъдат програми за здравословно хранене или пък за физическа активност и др.
Източник: МЗ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button