Ваксинирането у нас – на пет етапа

Здравният министър Костадин Ангелов представи Националният план за ваксиниране срещу COVID-19. Той предвижда пет фази за ваксиниране:

Фаза I: Медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник-фармацевти и друг помощен персонал. Лицата са поставени под висок риск от заразяване с COVID-19 и могат да предават инфекцията на рискови групи от населението. Имунизирането им ще позволи те да продължат да изпълняват професионалните си ангажименти.
Общо подлежащи на ваксина: 243 600

Фаза II: Потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки.
Общо подлежащи на ваксина: 112 080

Фаза III: Служители, участващи в поддържане на функционирането на основни за обществения живот дейности.
Броят им зависи от списъците, изготвени от РЗИ.

Фаза IV: Възрастни хора и над 65-годишна възраст и лица с придружаващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високия риск от развитие на усложнение и смъртен изход в това число и имунокомпроментирани или лица с вторични имунни дефицити.
Общо подлежащи на ваксина: 1 800 000

Фаза V: Уязвими групи от населението поради високи епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот.

Имунизацията срещу коронавирус на целевите групи ще се извършва по предварително изготвени списъци. Страната ни е разделена на шест области за имунизация, всяка с отделен отговорник от местната РЗИ.

Министър Ангелов обясни, че планът е изготвен заедно със специалисти, като са използвани указанията на Световната здравна организация, планове на държави членки – Германия, Франция и Италия, както и такъв на един американски щат.

По думите на проф. Ангелов планът е съобразен с динамиката на обстановката в страната.

Източник:
Oblassta.com

Свързани статии

Back to top button