Терморегулация на новороденото

Терморегулация на новороденото

Непосредствено след раждането телесната температура на новороденото е равна на температурата на майката. В резултат на повишено топлоотдаване и слаба

 продукция през първите шест часа телесната температура спада и достига 35-36 градуса.
Запазването на постоянна телесна температура изисква равновесие между топлопродукцията и топлоотдаването. Поради относително голямата телесна повърхност, слабата топлинна изолация (слабо развита подкожна мастна тъкан и недостътчна продукция на топлина), слабата метаболитна активност поддържането на това равновесие невинаги е възможно. Неонаталната асфиксия, родилната травма и малформациите на централната нервна система могат да променят или инактивират функцията на незрелия терморегулационен център в хипоталамуса.
При охлаждане следва метаболитен отговор за продукция на топлина чрез повишаване на мускулната активност или термогенеза. Термонеутрална е температурата, при която кожната температура е 36 – 36.5 градуса.
Незрелостта на механизмите на терморегулация се проявява преди всичко през първите 3-4 седмици от живота, когато новороденото, изложено на охлаждане е склонно към хипотермия, а изложено на прегряване – хипертермия. През първите 3-4 дни от живота телесната маса на новороденото намалява с около 6%, а по-рядко с 8-10%. Загубата на телесна маса повече от 10% се счита за патологична. При тези случаи може да се повиши телесната температура до 38-39 градуса, която обикновено се задържа само няколко часа, по-рядко до 24 часа. През това време могат да се наблюдават симптоми на дехидратация, намален тургор на кожата, сухи и зачервени лигавици, халонирани очи. Новороденото е неспокойно и плачливо, успокоява се след приемане на течности. Тегловната загуба и появата на транзиторната треска се дължат на незадоволително покриване на дневните нужди на новороденото от течности и майчино мляко. През първите 4 дни коластралното мляко на кърмачката е в недостатъчно количество и с по-голямо съдържание на протеини в сравнение със зрялото майчино мляко. В същото време водните загуби чрез отделителната система и дишането са значителни, което може да доведе до дехидратация. Ускорените метаболитни процеси при новороденото са допълнителен фактор, който допринася за спадане на телесната маса.

Още новини