Ще се финансират подготвителните грижи преди трансплантация

Ще се финансират подготвителните грижи преди трансплантация
Занапред финансиране на нужните медицински грижи до извършване на трансплантацията ще бъдат подсигурени

по линия на Фонда за трансплантации. По този начин ще се осигурят всички нужни грижи за пациентите. Финансирането ще става в рамките на утвърдения бюджет на Фонда.
Източник: Министерство на здравеопазването

Още новини