Ще има ли инвитро в България след като наредба №28 е отменена?

В брой 93  на Държавен вестник от 30.10.2020 г. е обнародвано решение на ВАС, с което се отменя изцяло Наредба 28 на МЗ и медицински стандарт “Асистирана репродукция”. Нито Министерството на здравеоапазването, нито Изпълнителна агенция “Медицински надзор” са си направили труда да информират както специализираните центрове за асистирана репродукция, така и пациентите и обществеността за създалата се ситуация на регулаторен вакум, в който:

  1. Не са защитени правата и сигурността на пациентите и техния генетичен материал;
  2. Не са защитени спокойствието, правата и методологията на работещите медицински специалисти по асистирана репродукция;
  3. Тотално е компрометирана системата за проследяемост на гамети и ембриони от донор до реципиент;
  4. Отсъства какъвто и да е контрол върху сериозните нежелани реакции и инциденти;
  5. Се поставя под въпрос бъдещото финансиране на дейностите по асистирана репродукция от страна на държавата чрез Център за асистирана репродукция;
  6. България подлежи на тежки санкции от страна на Европейската комисия за неспазване на поне 5 евродирективи.

Не може да не се запитаме, независимо от привидно законните мотиви на ВАС,

  1. В чия полза е заведеното дело срещу МЗ за отмяна на нормативните актове;
  2. Какви корпоративни интереси прозират зад отмяната на законодателната рамка за извършване на дейностите по асистирана репродукция;
  3. Кой, кога и как ще създаде и обнародва новата нормативна уредба и по какъв начин това ще се отрази на малките центрове за асистирана репродукция и правото на пациентите за свободен избор на лечебно заведение и лекуващ екип.

За пореден път у нас остава неприятното усещане за задкулисно уреждане на корпоративни интереси с помощта на привидно независими НПО и нечистоплътно мотивирани съдебни решения.

 

→ Наредба №28 от 20 Юни 2007г. за дейности по асистирана репродукция→

→ Решение № 4655 от 21 април 2020 г. по административно дело № 7771 от 2019 г →

Наредба №28 от 20 Юни 2007г. за дейности по асистирана репродукция
Решение № 4655 от 21 април 2020 г. по административно дело № 7771 от 2019 г

Свързани статии

Back to top button