Сексуалност и алкохол

В инактивацията и метаболизма на стероидните хормони съществена роля играе функционалното състояние на черния дроб. В същото време той е способен да

синтезира някои биологично активни стероиди от техните предшественици (прекурсори). В обмяната на половите хормони участвуват и стомашно-чревният тракт и бъбреците.
По този начин контролът на репродукцията и сексуалността придобива комплексен характер.

Половото сношение е процес на полово общуване между индивиди от двата пола, като при човека то има подчертана емоционална окраска и неговото нормално изпълнение е придружено от чувството на привързаност към партньора. Половият акт преминава през няколко последователни етапа, като това разделение има редица условности и най често елементи на единия етап се преливатг в следващия.

Определянето на норми за водене на полов живот е извънредно труден въпрос. Годността за полово общуване предполага добро физическо и психично здраве. При човека за осъществяване на полово общуване се изисква и наличието на подходящ партньор с целенасочени чувства. Сексуалният капацитет у здрави и млади индивиди е твърде различен и индивидуален. Не трябва да се забравя, че честотата на половите сношения зависи и от взаи-моотношенията и взаимното желание на двамата партньори. Различните наблюдения показват, че до 30-годишна възраст честота на половите контакти 2-3 пъти седмично може да се смята в рамките на нормалното. В по-късната възраст е естествено постепенното разреждане на половите сношения, но все пак тях-ната честота има много големи индивидуални различия. Трябва да се подчертае, че половото желание зависи не само от физиологичните и възрастовите фактори, а и от културните, социал¬ните, етичните и други условия.

Анализирането на физиологията на половите сношения показват, че на тях трябва да се гледа като на важен елемент от нормалния начин на живот на индивида. Познаването и спазването на усло-вията за нормално полово поведение осигурява неговото правилно развитие и продължително запазване възможността за полово об щуване. Стремежът към нормален полов живот означава стремеж към нормални човешки и другарски взаимоотношения и създаване на щастлива емейна обстановка. Стова социално значение на половия акт надраства тесните рамки на отделния индивид и се превръща във важно звено от живота на обществото.

В съвременната литература ясно и определено се подчертава, че злоупотребата с алкохолни напитки оказва неблагоприятно влияние върху репродукционните възможности както на мъжа, така и на жената. В редица публикации се разглежда и неблагоприятното отражение на злоупотребата с алкохолни напитки върху развитието на потомството. Няма единно становище обаче за отражението ша злоупотребата с алкохолни напитки върху сексуалността. Някои автори считат, че употребата на малки количества алкохол стиму лира сексуалността засилва либидото, подобрява ерекцията и удължава коитуса. Като основание за това свое твърдение тези автори изтъкват високия процент на половите престъпления, из¬вършени в пияно състояние. Други автори считат, че половите престъпления и привидно засилената сексуалност са резултат на освобождаването на подкорието от контрола на мозъчната кора {Я. Шипковенски, 1962). Не случайно У. Шекспир пише, че пие-нето провокира сексуалното желание, но отнема възможността за осъществяването му. H. Solms (1974) разглежда подробно въпроса за алкохолизма и сексуалността и изтъква, че при преходното опиване във влиянието на алкохола върху поведението и прежи-вяванията на човека се намесват три фактора: алкохол, личност и среда. 

– алкохолът предизвиква обща депресия на нервната дейност, като потиска функциите на някои дялове на ретикуларната формация на нивото на мозъчния ствол. Според автора алкохолът стимулира редица поведенчески прояви, включително и сексуалността, но това не е по механизма на директната възбуда, а чрез освобождаването от задръжки на някои мозъчни структури. И затова H. Solms приема, че алкохолът няма истински афродизиращи свойства. Вторият фактор: 
– личността на употребяващия алкохолни напитки, има съществено значение за неговото поведение, защото личностовата структура оказва съществено влияние върху преживяванията на човека по време на опиването и в значителна степен определя подбудите му и в пияно състояние. Третият фактор: 
– околната среда, оказва влияние върху поведението индиректно чрез засилване или отслабване на еротичните мисли и преживявания, а с това променя и сексуалното поведение. Много често според автора при преходното опиване алкохолът може да засили сексуалното желание и да доведе до слабост в ерекцията, бърза еякулация и затруднение в оргазма. Особено съществено е, че половият акт под влиянието и на малки количества алкохол затубва своята естествена психологична окраска, присъща на сексуалните пориви у индивида преди употребата на алкохолни напитки. Наред с това 

H. Solms изтъква, че някои лица след употреба на алкохолни напитки се чувствуват по-спокойни, самоуверени, преодоляват чувството на страх и тревога,а с това се оказват и сексуално по-активни. В такива слуаи тези лица остават с чувството, че алкохолът е подобрил сексуалността им, и с това създават у себе си навика да пият, за да подобрят сексуалните си възможности.

Автори: Г. Дашев, СТ. Миланов, М. Протич, С. Спасов, Т. Станкушев

 

 

 

 

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button