Психолог Ани Коцева

Ани Коцева – Психолог, психотерапевт. Ани Коцева работи с двойки с репродуктивни проблеми от 2004г, а от 2006 година е в Медицински център „Репродуктивно здраве” . От 2001 година е член на Българско общество по аналитична психология /БОАП/ „К. Г. Юнг” и се обучава по европейската терапевтичната програма на обществото.

Ани Коцева има професионален опит като експерт в различни сфери на психологията: трудова и организационна, детска, училищна, семейна и репродуктивна. През 2010 г. завършва програмата на Българско общество по аналитична психология „К.Г.Юнг” (под егидата на Международната асоциация по аналитична психология) за психотерапевти с юнгианска ориентация.

Има публикувани статии в популярни списания за родителство. Практикува психотерапия и психологическо консултиране като частна практика и е консултант по проекти, свързани с репродуктивно здраве, адаптивни и поведенчески проблеми на деца в частни детски центрове и в домове за деца, лишени от родителски грижи. Участва в обучителни проекти за персонала, работещ с децата. В психотерапевтичната си практика използва различни методи и средства: анализ на личен материал на клиента – работа със сънища и фрагменти от личната история и настоящето на човека, а също на рисунки и приказки. Има опит с метода „Sandplay”, игра с пясък и образи. Член е на Дружеството на психолозите в България и БОАП „К.Г.Юнг”.

Проверете също
Close
Back to top button