Психическо развитие и възпитане

Новороденото дете има психически живот, който е твърде елементарен. През този период детето осъществява възката си с околната среда предимно благодарение на някои безусловни рефлекси.

Когато майката го вземе на ръце и го доближи до себе си, то започва да прави сукателни движения, без някой да го е учил. Когато към очите му се насочи светлинен лъч, то ги затваря. Ако се капне капка лимон върху езика му, прави гримаса на неудоволствие. Тези и други подобни прояви са израз на рефлекси, които детето получава по наследствен път. Те са абсолютно необходими за началното приспособяване към новата среда. Много скоро обаче то започва да се приспособява към различните дразнители, за които няма предварителна подготовка. Така например, ако се храни в строго определени часове, то бързо привиква да се събужда по това време. Ако свикне да го носите на ръце, реагира отрицателно, щом го оставите.

Всичко това показва, че още през първия месец започват да функционират онези органи и системи, чрез които детето получава информация за външния свят. Контактът с околната среда поражда различни усещания и реакции у детето. Това е началото на неговия психически живот.

Движения на новороденото.
Те са некоординирани. Главата е отпусната, движенията на очите са блуждаещи, а на ръцете и краката – хаотични и безцелни. Наред с това, ако поставите пръчка в ръцете на детето, ще установите, че то я държи здраво. Тази проява се дължи на безусловния хващателен рефлекс, който постепенно отслабва и изчезва през следващите 1-2 месеца.

Първи усещания.
През първия месец новороденото получава своите първи усещания. Усещането е най-елементарният психически процес. След раждането детето може да реагира на звук и светлина, но в истинския смисъл то все още не вижда и не чува. Към 15-20-ия ден започва да фиксира с поглед ярко оцветени предмети, да трепва и да се вслушва при силен звук. От първите дни е налице способност за съсредоточаване. Така например, ако разплаканото дете се залюлее или се постави до гърдата на майката, то се успокоява. Новороденото реагира на температурни промени. То има усещане и за болка. Тези усещания показват, че сетивните органи, чрез които детето се свързва със света, започват да функционират.

Първата усмивка.
Към края на първия и началото на втория месец детето започва да се усмихва. Усмивката изразява способност за установяване на емоционално-социален контакт и представлява много важен показател за психическото развитие. При недостатъчно емоционално и словесно общуване с детето първата усмивка не се появява в посочената възраст.

Играчки на новороденото.
Няколко дрънкалки са напълно достатъчни за новороденото. Те трябва да бъдат изработени от пластмаса, да са оцветени ярко с безвредни бои, да издават приятни звуци, да нямат остри ръбове и ъгли. Някои играчки могат да се поставят на страничната преграда на леглото, а други – да се показват от майката, когато детето е будно. Всичко това ще съдейства за формиране на зрително съсредоточаване.

Дневен режим на новороденото.
През първия месец детето има голяма нужда от сън и спи почти непрекъснато. Събужда се само когато огладнее или нещо го боли. Поради това не е необходимо да се определят часове за сън. Важно е през този период детето да привикне към хранене на тричасов интерввал. Сънят на новороденото е твърде повърхностен и придружен с трепкания. Едва към края на първия месец започват да се открояват по-ясно периодите на бодърствуване. При повечето деца тяхната продължителност достига до 20-30 минути. Особено важно е през тези периоди майката да говори гальовно на детето, да поглажда бузките и ръчичките му. Над гърдите на детето на 60-70 см височина трябва да се постави ярко оцветена и звучаща дрънкалка или друга играчка. Тя е необходима, за да предизвиква вглеждане и фиксиране с поглед. От време на време трябва да се разклаща, а действието да се съпровожда с ласкав говор.

Отглеждане и възпитание на малкото дете
Автор: д-р Величко Гатев

Свързани статии

Back to top button